จี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยการศึกษาพื้นฐาน
จี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยการศึกษาพื้นฐาน

Advertisement

Advertisement

จี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยการศึกษาพื้นฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-10-25 เปิดอ่านแล้ว : 969 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยการศึกษาพื้นฐาน

ที่ปรึกษารมว.ศธ. ชี้รัฐบาลหวัง 9 เครือข่ายมหาวิทยาลัย ช่วยประสานทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์แก้ไข-พัฒนาโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ขณะที่“ณัฐพงษ์”แนะนำยุทธศาสตร์ ศธ.6 ด้านมาช่วยขับเคลื่อนงาน


วันนี้ ( 25 ต.ค.) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า รัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะให้เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค  9 เครือข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ตลอดจนความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อการขยายผลในวงกว้าง ทั้งในรูปแบบกิจกรรม การดึงภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ

ด้าน พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจะต้องนำยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มาช่วยแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ได้แก่ 1.การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 2. การผลิตพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5.การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเข้าไปช่วยส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา...

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.11 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
จี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยการศึกษาพื้นฐาน