สรุป(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574
สรุป(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

Advertisement

Advertisement

สรุป(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-11-09 เปิดอ่านแล้ว : 4106 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สรุป(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม สรุป (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574  ณ  ห้องประชุมกำแหง  พลางกูร อาคาร 56 ปี  สกศ. โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต้อนรับ และ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

     พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  รัฐบาลคาดหวังกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มาก เพราะแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จะทำให้เห็นภาพทิศทางการศึกษาในอีกสิบห้าปีข้างหน้า เป็นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานในกรอบทิศทางเดียวกัน   การแก้ปัญหาการศึกษานั้น ใช้เวลา   ไม่เหมือนงานอื่นที่คิดแล้ว สามารถดำเนินงานและเห็นผลได้ชัดเจนในเวลาไม่นาน  การศึกษาต้องค่อยๆ ปลูกฝังบ่มเพาะ  ในด้านการเมืองการดำเนินงานอาจมีแรงกดดันที่ต้องมีผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี หรืออย่างช้าต้องไม่เกิน 4 ปี  โครงการจึงมักเป็นโครงการระยะสั้นที่เห็นผลในระยะเวลาหนึ่งปี  แต่การทำงานครั้งนี้ ไม่มีแรงกดดันนี้  จึงต้องการมองภาพใหญ่ เป็นการวางแผนเพื่อประเทศในระยะยาว  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ต้องการทำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  และที่สำคัญต้องรับฟังความคิดเห็น  การยอมรับของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อแผนผ่านการเห็นชอบแล้ว หน่วยงานผู้รับผิดชอบทุกหน่วย จะเป็นผู้นำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สรุป(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.
2560-2574