สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

Advertisement

มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-02 เปิดอ่านแล้ว : 7494 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

"ส่วนเกิน"โควตาขออนุมัติหลักสูตร/หลังยื่นขออนุโลมใช้วิธีอบรม/สอบเพื่อให้ใบอนุญาต

คุรุสภาไม่อนุมัติข้อเสนอขอเยียวยาของ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ให้ นศ.ปริญญาโท บริหารการศึกษา ที่เกินโควตา 2,000 คน ผ่านการอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา ระบุยังไม่เคยใช้วิธีนี้ และมติเห็นชอบในหลักการปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สอดคล้องเกณฑ์ ก.ค.ศ. เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่จบสายบริหารการศึกษาอบรมเป็นผู้บริหารได้ พร้อมรับรองปริญญาหลักสูตรครู 5 ปี มหาวิทยาลัย 16 แห่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า จากกรณีที่ที่ประชุมคุรุสภาเคยมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เฉพาะปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั้น ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้มีการเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยการอบรมหรือจัดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา ซึ่งที่ประชุมหารือร่วมกันแล้ว เห็นว่าระบบการจัดสอบและอบรมไม่เคยมีการนำมาใช้กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามาก่อน ดังนั้นจึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเยียวยาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จำนวนกว่า 2,500 คน โดยคุรุสภาได้ตรวจสอบข้อมูลจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดหลักสูตรดังกล่าว ในจำนวนนักศึกษาเพียง 500 คนเท่านั้น เท่ากับว่ามีการรับนักศึกษาเกินหลักสูตรถึง 2,000 คน ดังนั้นจึงถือว่าผิดหลักเกณฑ์ที่ขออนุมัติหลักสูตรกับ กกอ. ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติไม่อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 2,000 คน ดังกล่าว

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติในหลักการเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยจะเพิ่มเติมให้ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาได้ แต่จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาเป็นผู้รับรอง เพื่อที่จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และแก้ปัญหาครูมุ่งไปเรียนแต่สายบริหารอย่างเดียว อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้แก่ผู้ที่ไม่ได้จบสาขาบริหารการศึกษา แต่สนใจที่จะเป็นผู้บริหารด้วย และในส่วนของผู้ที่จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา ก็ยังคงได้ใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการอบรมได้นั้น คุรุสภาจะเป็นผู้ไปกำหนดและนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป คาดว่าภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2561

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จังหวัดตาก 2.มทร.ล้านนา จ.พิษณุโลก 3.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ มทร.ล้านนาม จ.เชียงราย 5.มทร.กรุงเทพ 6.มทร.มหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จ 8.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 9.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10.มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในระดับปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มรภ.ชัยภูมิ 3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมถึงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นปริญญาโท ได้แก่ มรภ.เทพสตรี และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปริญญาเอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(3051)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(967)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(2773)

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำน..(11384)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช..(2718)

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎฺิบัติ

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการ..(20958)

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6-ป.เอก เงินเดือน 11,300 - 31,500 บาท สมัคร 19 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6..(3894)

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท. ..(5599)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒..(6142)

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย.

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย. ..(5255)


Tags
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา
2,000
ราย
MBA
IELTS
chulatutor