สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

Advertisement

มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-02 เปิดอ่านแล้ว : 7429 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

"ส่วนเกิน"โควตาขออนุมัติหลักสูตร/หลังยื่นขออนุโลมใช้วิธีอบรม/สอบเพื่อให้ใบอนุญาต

คุรุสภาไม่อนุมัติข้อเสนอขอเยียวยาของ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ให้ นศ.ปริญญาโท บริหารการศึกษา ที่เกินโควตา 2,000 คน ผ่านการอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา ระบุยังไม่เคยใช้วิธีนี้ และมติเห็นชอบในหลักการปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สอดคล้องเกณฑ์ ก.ค.ศ. เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่จบสายบริหารการศึกษาอบรมเป็นผู้บริหารได้ พร้อมรับรองปริญญาหลักสูตรครู 5 ปี มหาวิทยาลัย 16 แห่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า จากกรณีที่ที่ประชุมคุรุสภาเคยมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เฉพาะปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั้น ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้มีการเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยการอบรมหรือจัดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา ซึ่งที่ประชุมหารือร่วมกันแล้ว เห็นว่าระบบการจัดสอบและอบรมไม่เคยมีการนำมาใช้กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามาก่อน ดังนั้นจึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเยียวยาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จำนวนกว่า 2,500 คน โดยคุรุสภาได้ตรวจสอบข้อมูลจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดหลักสูตรดังกล่าว ในจำนวนนักศึกษาเพียง 500 คนเท่านั้น เท่ากับว่ามีการรับนักศึกษาเกินหลักสูตรถึง 2,000 คน ดังนั้นจึงถือว่าผิดหลักเกณฑ์ที่ขออนุมัติหลักสูตรกับ กกอ. ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติไม่อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 2,000 คน ดังกล่าว

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติในหลักการเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยจะเพิ่มเติมให้ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาได้ แต่จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาเป็นผู้รับรอง เพื่อที่จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และแก้ปัญหาครูมุ่งไปเรียนแต่สายบริหารอย่างเดียว อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้แก่ผู้ที่ไม่ได้จบสาขาบริหารการศึกษา แต่สนใจที่จะเป็นผู้บริหารด้วย และในส่วนของผู้ที่จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา ก็ยังคงได้ใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการอบรมได้นั้น คุรุสภาจะเป็นผู้ไปกำหนดและนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป คาดว่าภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2561

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จังหวัดตาก 2.มทร.ล้านนา จ.พิษณุโลก 3.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ มทร.ล้านนาม จ.เชียงราย 5.มทร.กรุงเทพ 6.มทร.มหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จ 8.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 9.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10.มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในระดับปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มรภ.ชัยภูมิ 3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมถึงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นปริญญาโท ได้แก่ มรภ.เทพสตรี และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปริญญาเอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?

คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง? ..(33195)

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี อ่านรายละเอียดคลิก!!

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อ..(34150)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..(24056)

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ...(11027)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (18 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(4942)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 36 ราย (15 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(7808)

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู..(15968)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (13 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(5086)

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word ..(61257)

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม..(14082)


Tags
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา
2,000
ราย
MBA
IELTS
chulatutor