มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

Advertisement

Advertisement

มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-02 เปิดอ่านแล้ว : 7534 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

"ส่วนเกิน"โควตาขออนุมัติหลักสูตร/หลังยื่นขออนุโลมใช้วิธีอบรม/สอบเพื่อให้ใบอนุญาต

คุรุสภาไม่อนุมัติข้อเสนอขอเยียวยาของ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ให้ นศ.ปริญญาโท บริหารการศึกษา ที่เกินโควตา 2,000 คน ผ่านการอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา ระบุยังไม่เคยใช้วิธีนี้ และมติเห็นชอบในหลักการปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สอดคล้องเกณฑ์ ก.ค.ศ. เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่จบสายบริหารการศึกษาอบรมเป็นผู้บริหารได้ พร้อมรับรองปริญญาหลักสูตรครู 5 ปี มหาวิทยาลัย 16 แห่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า จากกรณีที่ที่ประชุมคุรุสภาเคยมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เฉพาะปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั้น ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้มีการเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยการอบรมหรือจัดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา ซึ่งที่ประชุมหารือร่วมกันแล้ว เห็นว่าระบบการจัดสอบและอบรมไม่เคยมีการนำมาใช้กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามาก่อน ดังนั้นจึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเยียวยาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จำนวนกว่า 2,500 คน โดยคุรุสภาได้ตรวจสอบข้อมูลจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดหลักสูตรดังกล่าว ในจำนวนนักศึกษาเพียง 500 คนเท่านั้น เท่ากับว่ามีการรับนักศึกษาเกินหลักสูตรถึง 2,000 คน ดังนั้นจึงถือว่าผิดหลักเกณฑ์ที่ขออนุมัติหลักสูตรกับ กกอ. ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติไม่อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 2,000 คน ดังกล่าว

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติในหลักการเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยจะเพิ่มเติมให้ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาได้ แต่จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาเป็นผู้รับรอง เพื่อที่จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และแก้ปัญหาครูมุ่งไปเรียนแต่สายบริหารอย่างเดียว อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้แก่ผู้ที่ไม่ได้จบสาขาบริหารการศึกษา แต่สนใจที่จะเป็นผู้บริหารด้วย และในส่วนของผู้ที่จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา ก็ยังคงได้ใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการอบรมได้นั้น คุรุสภาจะเป็นผู้ไปกำหนดและนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป คาดว่าภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2561

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จังหวัดตาก 2.มทร.ล้านนา จ.พิษณุโลก 3.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ มทร.ล้านนาม จ.เชียงราย 5.มทร.กรุงเทพ 6.มทร.มหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จ 8.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 9.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10.มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในระดับปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มรภ.ชัยภูมิ 3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมถึงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นปริญญาโท ได้แก่ มรภ.เทพสตรี และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปริญญาเอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา
2,000
ราย