สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล
สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

Advertisement

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-03 เปิดอ่านแล้ว : 10391 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ที่ประชุมได้รายงานถึงการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ(ผอ.)สถานศึกษา สพฐ.ปี 2559 ซึ่งมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา และจะมีการสอบข้อเขียน วันที่ 3 ธ.ค. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธ.ค.และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 ธ.ค.โดยผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ผอ.สถานศึกษา จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 23 ธ.ค.2559 นี้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง60ชั่วโมง และต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานแบบเข้ม 1 ปี หรือ 6 เดือนครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกเนื้อหาใส่ในระบบทีอีพีอี ออนไลน์ อาทิ การเขียนแผน การพัฒนา ขณะเดียวกัน ได้จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาใน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้

Advertisement

1.ความสามารถในการอ่านเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
2.ผลงานหรือรางวัลที่ได้เกิดจากการบริหารจัดการของผู้ บริหารสถานศึกษา
3.ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4.การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือข่าย หรือภาคประชาสังคมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
5.การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
6.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
8.อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน
9.อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน
และ 10.ผลการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ.

"การประเมินเชิงประจักษ์นี้จะมีทีมประเมินเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นทีมโคชชิ่ง ซึ่งมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการ ที่จะทำหน้าที่ประเมินผล ซึ่งเชื่อมั่นว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.สถานศึกษาใหม่ นี้จะเป็นการกลั่นกรองให้เราได้คนที่ตั้งใจจริง มุ่งมั่นพร้อมจะฝ่าด่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ"เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็น ผอ.สถานศึกษาปี 2559 ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 76จังหวัด มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 9,508 คน เป็นประถมศึกษา 9,320 คน มัธยมศึกษา 96 คน การศึกษาพิเศษ 92 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(2971)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(944)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(2720)

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำน..(11370)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช..(2717)

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎฺิบัติ

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการ..(20943)

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6-ป.เอก เงินเดือน 11,300 - 31,500 บาท สมัคร 19 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6..(3893)

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท. ..(5597)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒..(6139)

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย.

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย. ..(5255)


Tags
สพฐ.เปิด
10
ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ผอ.สถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ใหม่
เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล
MBA
IELTS
chulatutor