สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ปีแรก"เตรียมอุดม"ใช้ข้อสอบกลางคัด นร.โควตาจังหวัด
ปีแรก

Advertisement

ปีแรก"เตรียมอุดม"ใช้ข้อสอบกลางคัด นร.โควตาจังหวัด

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-03 เปิดอ่านแล้ว : 2264 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ปีแรก"เตรียมอุดม"ใช้ข้อสอบกลางคัด นร.โควตาจังหวัด

รร.เตรียมอุดมศึกษา ประกาศการรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ในระบบโควตาจังหวัด ทุกจังหวัด จำนวน 296 คน โดยจะใช้ข้อสอบเดียวกันท้ังประเทศ เพื่อให้ได้เด็กมาตรฐานเดียวกัน ไร้ข้อครหาหรือความไม่เท่าเทียมใดๆ

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปรเมษฐ์ โมลี ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ว่าปีนี้การรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะรับจากทุกจังหวัด จำนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนการรับนักเรียนทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พ.ค.2560 กำลังเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนในจังหวัดนั้น

โดยนักเรียนแผนกการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1-3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90

แผนกการเรียนภาษา-คณิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1-3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม อังกฤษพื้นฐาน อังกฤษเพิ่มเติม รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90

Advertisement

และแผนกการเรียนที่เน้นภาษาเฉพาะภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1-3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน อังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และสังคมศึกษาพื้นฐาน รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90

สำหรับ นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา http://apply.triamudom.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ถึง 12 ม.ค.2560 ซึ่งทางโรงเรียนจะทำการสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ณ สนามสอบในภูมิภาคต่าง ๆ
โดยการสอบข้อเขียนจะใช้แบบทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เท่านั้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดการสอบข้อเขียน วันที่ 11 ก.พ.2560 ใน 5 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ประกาศผลวันที่ 21 ก.พ.2560 ซึงนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องยืนยันการขอใช้สิทธิ์เป็นนักเรียนที่จะเข้าเรียนประเภทโควตาจังหวัด ทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น ภายในวันที่ 6 มี.ค.2560 หากไม่ยืนยันก็จะถือว่าสละสิทธิ์

"การสอบโควตาจังหวัด ของเตรียมอุดมฯ ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่จะใช้วิธีการสอบข้อเขียน โดยใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ จากเดิมที่จะมอบให้ สพม.แต่ละจังหวัดไปดำเนินการ ซึ่งบางจังหวัดคัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน หรือการสอบสัมภาษณ์ ทำให้ถูกมองว่ามาตรฐานในการรับระบบโควตา ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดข้อร้องเรียน ขณะที่ผู้ปกครองก็มีความคลางแคลงใจ ดังนั้นทางเตรียมอุดมฯ จึงปรับระบบการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาจังหวัดใหม่ โดยใช้วิธีดังกล่าว เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักเรียนได้มาตรฐานเดียวกันและผู้ปกครองเองก็จะได้สบายใจ" ผอ.สพม.1 กรุงเทพฯ กล่าว

ที่มา :

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(9601)

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(7599)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(2600)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(3737)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(12654)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(7086)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1616)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(17893)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5524)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1972)


Tags
ปีแรก"เตรียมอุดม"ใช้ข้อสอบกลางคัด
นร.โควตาจังหวัด
MBA
IELTS
chulatutor