อ่านด่วน! เตรียมคลอดกรอบหลักสูตรผลิตครูรูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
อ่านด่วน! เตรียมคลอดกรอบหลักสูตรผลิตครูรูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

Advertisement

Advertisement

อ่านด่วน! เตรียมคลอดกรอบหลักสูตรผลิตครูรูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-07 เปิดอ่านแล้ว : 6997 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านด่วน! เตรียมคลอดกรอบหลักสูตรผลิตครูรูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

ประธานทปอ.มรภ.เผยให้สกอ.พิจารณา6ธ.ค.นี้ก่อนยกร่างรายละเอียด

ทปอ.มรภ.เตรียมเสนอกรอบมาตรฐานการผลิตครูรูปแบบใหม่ให้ สกอ.พิจารณาร่วมกัน 6 ธ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะยกร่างเป็นหลักสูตรต่อไป คาดประกาศใช้ได้ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุงใหม่ทั้งหลักสูตร เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประธาน ทปอ.มรภ.น้อมนำพระราชกระแสในหลวง ร.9 ที่ทรงให้ความสำคัญวิชาชีพครู

จากที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ขอให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ไปหารือเรื่องการผลิตและพัฒนาครูให้เกิดเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน และสถาบันการศึกษาทุกแห่งยอมรับ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละมหาวิทยาลัยต่างเปิดหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จำนวนมาก แต่มีหลักสูตรแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

ล่าสุด นางสมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างมาตรฐานด้านการผลิตครูว่า ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ทาง ทปอ.มรภ. และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) จะประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำเสนอกรอบแนวคิดมาตรฐานการผลิตครู และนำมาบูรณาการเพื่อนำไปสู่การยกร่างพัฒนาหลักสูตรต่อไป สำหรับแนวคิดหลักของกรอบแนวคิดนี้คือ การที่จะผลิตครูให้มีความรู้ ความสามารถตามศตวรรษที่ 21 เช่น การความรู้ ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการใช้ภาษา เป็นต้น ซึ่งตนเชื่อว่าหากกรอบแนวคิดมาตรฐานการผลิตครูได้ข้อสรุป ก็จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรได้ ทั้งนี้ หากทุกฝ่ายเร่งพัฒนาก็คาดว่าจะสามารถใช้หลักสูตรใหม่ได้ภายในปีการศึกษา 2560 นี้

ประธาน ทปอ.มรภ.กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสเกี่ยวกับการปรับปรุงปฏิรูปครูนั้น เป็นสิ่งที่ในหลักสูตรใหม่คำนึงถึง เพราะนอกจากจะปรับเนื้อหาในหลักสูตรแล้ว ระบบการคัดเลือกเด็กที่จะเข้ามาเรียนครูก็จะต้องเน้นเรื่องของการวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย เพราะครูเป็นอาชีพที่ต้องเป็นตัวอย่างให้แก่เด็ก และการวัดระดับดังกล่าวยังเป็นการปรับพื้นฐานความเก่งและความถนัดของผู้เข้ามาเรียนในเท่าเทียมกันด้วย

"แน่นอนว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับครูเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าครูเป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก และพระองค์ก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา อย่างเช่น เรื่องครูรักเด็ก เด็กรักครู ครูต้องไม่ห่วงประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือเป็นอุดมการณ์และจริยธรรมของวิชาชีพครูที่จะต้องมีการกล่าวถึงในหลักสูตรใหม่" ประธาน ทปอ.มรภ.กล่าว.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
อ่านด่วน!
เตรียมคลอดกรอบหลักสูตรผลิตครูรูปแบบใหม่
เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู