คุรุสภาจัดประกวดร้อยแก้ว ‘วันครู’ 16 ม.ค.60
คุรุสภาจัดประกวดร้อยแก้ว ‘วันครู’ 16 ม.ค.60

Advertisement

Advertisement

คุรุสภาจัดประกวดร้อยแก้ว ‘วันครู’ 16 ม.ค.60

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-08 เปิดอ่านแล้ว : 6592 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุรุสภาจัดประกวดร้อยแก้ว ‘วันครู’ 16 ม.ค.60

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้ง ให้สังคมได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของครู รับรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ส่งข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู กำหนดชื่อข้อเขียน และเขียนด้วยลายมือบรรจง ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้าแต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่งคนละ 1 เรื่อง รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ มี 2 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มยกย่องวิชาชีพ (ประกวดข้อเขียน) สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2282-3153, 0-2281-4843 และ 0-2304-9899 ต่อ 671 หรือ www.ksp.or.th

ที่มา : มติชนออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คุรุสภาจัดประกวดร้อยแก้ว
‘วันครู’
16
ม.ค.60