ด่วน! ก.ค.ศ. แจง เพิ่มเงินเดือนครู เลื่อนวิทยฐานะ วุฒิต้องตรงสาขาที่จบ
ด่วน! ก.ค.ศ. แจง เพิ่มเงินเดือนครู เลื่อนวิทยฐานะ วุฒิต้องตรงสาขาที่จบ

Advertisement

Advertisement

ด่วน! ก.ค.ศ. แจง เพิ่มเงินเดือนครู เลื่อนวิทยฐานะ วุฒิต้องตรงสาขาที่จบ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-30 เปิดอ่านแล้ว : 13702 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน! ก.ค.ศ. แจง เพิ่มเงินเดือนครู เลื่อนวิทยฐานะ วุฒิต้องตรงสาขาที่จบ

“พินิจศักดิ์ “แจงแนวปฎิบัติเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ และ ก.ค.ศ.รับรองวุฒิ แก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียนไปเรียน
วันนี้( 30 ธ.ค.)นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว26 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ เนื่องจากที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 และ ว10/2554  โดยต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอน  เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนอยู่ เพื่อนำวุฒิไปใช้ประโยชน์และที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)รับทราบแล้ว แต่พบว่า ยังมีความสับสนกันอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงานก.ค.ศ.จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติก.ค.ศ.เพิ่มเติม ดังนี้

     1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้
     2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
     3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติก.ค.ศ.
     4.ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก จะขอมีวิทยะฐานะชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติก.ค.ศ.
     ทั้งนี้วุฒิที่จะนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องเป็นคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง...

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 17.42 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วน!
ก.ค.ศ.
แจง
เพิ่มเงินเดือนครู
เลื่อนวิทยฐานะ
วุฒิต้องตรงสาขาที่จบ