สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สพฐ.เปิดสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนต่างจังหวัด
สพฐ.เปิดสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนต่างจังหวัด

Advertisement

สพฐ.เปิดสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนต่างจังหวัด

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-02-22 เปิดอ่านแล้ว : 2661 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.เปิดสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนต่างจังหวัด


สพฐ.เปิดสัดส่วนรับนักเรียนโรงเรียนดังต่างจังหวัดทั่วประเทศ 224 โรง


วันที่(22 ก.พ.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 นั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในต่างจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 224 โรง ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียน มาให้ สพฐ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว ดังนี้

จ.นนทบุรี ได้แก่ รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี จับฉลากในเขตพื้นที่บริการฯ 0% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 40% และสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 60% รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 0-40-60 รร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 0-40-60 รร.บางบัวทอง 20-20-60 รร.เบญจมราชานุสรณ์ 15-25-60 รร.ปากเกร็ด 15-25-60 รร.รัตนาธิเบศร์ 20-20-60 รร.วัดเขมาภิรตาราม 0-50-50 รร.ศรีบุณยานนท์ 0-40-60 รร.สตรีนนทบุรี 0-40-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 0-40-60

จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0-40-60 รร.อยุธยาวิทยาลัย 0-40-60 จ.ปทุมธานี ได้แก่ รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 0-50-50 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 0-40-60 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 0-40-60 รร.ธัญรัตน์ 0-40-60 รร.ธัญบุรี 0-45-55 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0-40-60 รร.ปทุมวิไล 0-50-50 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 0-40-60 รร.สายปัญญารังสิต 0-50-50

จ.สระบุรี ได้แก่ รร.แก่งคอย 0-40-60 รร.สระบุรีวิทยาคม 0-40-60 รร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 10-30-60 จ.ชัยนาท ได้แก่ รร.ชัยนาทพิทยาคม 0-40-60 จ.สิงห์บุรี ได้แก่ รร.สิงห์บุรี 0-40-60 จ.ลพบุรี ได้แก่ รร.ชัยบาดาลวิทยา 0-40-60 รร.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 0-50-50 จ.อ่างทอง ได้แก่ รร.สตรีอ่างทอง 0-40-60 รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0-40-60 จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ รร.ดัดดรุณี 0-40-60 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 0-40-60 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2 0-50-50 รร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 0-50-50

จ.สมุทรปราการ ได้แก่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 0-50-50 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 0-40-60 รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0-50-50 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 0-50-50 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)สมุทรปราการ 0-40-60 รร.ราชวินิตบางแก้ว 0-40-60 รร.ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม 0-60-40 รร.วัดทรงธรรม 0-50-50 รร.สตรีสมุทรปราการ 0-40-60 รร.สมุทรปราการ 0-40-60

จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ รร.ปราจิณราษฎรอำรุง 50-0-50 จ.นครนายก ได้แก่ รร.นครนายกวิทยาคม 0-50-50 รร.บ้านนา"นายกพิทยากร" 0-50-50 จ.สระแก้ว ได้แก่ รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม 0-50-50 รร.สระแก้ว 0-60-40 จ.ราชบุรี ได้แก่ รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี 0-40-60 รร.โพธาวัฒนาเสนี 0-50-50 รร.ราชโบริกานุเคราะห์ 0-40-60 รร.รัตนราษฎร์บำรุง 0-50-50 จ.กาญจนบุรี ได้แก่ รร.กาญจนานุเคราะห์ 0-50-50 รร.วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี 0-50-50 จ.นครปฐม ได้แก่ รร.พระปฐมวิทยาลัย 0-40-60 รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน 0-40-60 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 0-50-50 รร.ราชินีบูรณะ 0-50-50

จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ รร.กรรณสูตศึกษาลัย 0-40-60 รร.สงวนหญิง 0-50-50 จ.เพชรบุรี ได้แก่ รร.เบญจมเทพอุทิศ 0-40-60 รร.พรหมมานุสรณ์ 0-40-60 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ รร.ประจวบวิทยาลัย 0-40-60 จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ รร.ถาวรานุกูล 0-40-60 จ.สมุทรสาคร ได้แก่ รร.สมุทรสาครบูรณะ 0-50-50 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย 0-40-60 จ.ชุมพร ได้แก่ รร.ศรียาภัย 0-40-60 รร.สวนศรีวิทยา 0-40-60 รร.สวีวิทยา 0-40-60 รร.สอาดเผดิมวิทย 0-50-50 จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.ไชยาวิทยา 0-50-50 รร.พระแสงวิทยา 0-60-40 รร.พุนพินวิทยาคม 0-40-60 รร.เมืองสุราษฎร์ธานี 0-50-50 รร.เวียงสระ 0-50-50 รร.สุราษฎร์ธานี 0-50-50 รร.สุราษฎร์ธานี2 0-40-60 รร.บ้านนาสาร 0-50-50 รร.สุราษฎร์พิทยา 0-40-60

จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ รร.กัลยาณีศรีธรรมราช 0-100-0 รร.ทุ่งสง 0-100-0 รร.เบญจมราชูทิศ 0-100-0 รร.สตรีทุ่งสง 0-50-50 จ.พัทลุง ได้แก่ รร.พัทลุง 0-40-60 รร.สตรีพัทลุง 0-40-60 จ.กระบี่ ได้แก่ รร.อำมาตย์พานิชนุกูล 0-50-50 รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 0-50-50 จ.ตรัง ได้แก่ รร.วิเชียรมาตุ 0-40-60 รร.สภาราชินี 0-40-60 รร.ห้วยยอด 0-50-50 จ.พังงา ได้แก่ รร.ดีบุกพังงาวิทยายน 0-60-40 จ.ภูเก็ต ได้แก่ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย 0-40-60 รร.สตรีภูเก็ต 0-50-50 จ.ระนอง ได้แก่ รร.พิชัยรัตนาคาร 0-50-50 รร.สตรีระนอง 0-60-40

จ.นราธิวาส ได้แก่ รร.นราธิวาส 0-50-50 รร.นราสิกขาลัย 0-50-50 จ.ปัตตานี ได้แก่ รร.เดชะปัตตนยานุกูล 0-65-35 รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี 0-40-60 จ.ยะลา ได้แก่ รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 0-50-50 รร.สตรียะลา 0-50-50 จ.สงขลา ได้แก่ รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ 0-40-60 รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา 0-40-60 รร.วรานารีเฉลิม จ.สงขลา 0-40-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 0-50-50 รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 0-40-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 0-40-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 0-50-50 จ.สตูล ได้แก่ รร.พิมานพิทยาสรรค์ 50-0-50

จ.จันทบุรี ได้แก่ รร.เบญจมราชูทิศ 0-60-40 รร.ศรียานุสรณ์ 0-50-50 จ.ตราด ได้แก่ รร.ตราษตระการคุณ 0-40-60 รร.สตรีประเสริฐศิลป์ 0-55-45 จ.ชลบุรี ได้แก่ รร.ชลกันยานุกูล 0-40-60 รร.ชลราษฎรอำรุง 0-40-60 รร.บางละมุง 0-50-50 รร.พนัสพิทยาคาร 0-50-50 รร.ศรีราชา 0-40-60 จ.ระยอง ได้แก่ รร.แกลง"วิทยสถาวร" 0-40-60 รร.วัดป่าประดู่ 0-40-60 รร.ระยองวิทยาคม 0-40-60 จ.เลย ได้แก่ รร.เลยพิทยาคม 0-40-60 รร.ศรีสงครามวิทยา 0-60-40
จ.อุดรธานี ได้แก่ รร.สตรีราชินูทิศ 0-40-60 รร.อุดรพิทยานุกูล 0-40-60 จ.บึงกาฬ ได้แก่ รร.บึงกาฬ 80-0-20 จ.หนองคาย ได้แก่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 0-40-60 รร.ชุมพลโพนพิสัย 0-70-30

จ.นครพนม ได้แก่ รร.ปิยะมหาราชาลัย 0-50-50 จ.มุกดาหาร ได้แก่ รร.มุกดาหาร 0-40-60 จ.สกลนคร ได้แก่ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา 0-50-50 รร.สกลราชวิทยานุกูล 0-40-60 รร.สว่างแดนดิน 0-40-60 จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0-40-60 รร.อนุกูลนารี 0-40-60 จ.ขอนแก่น ได้แก่ รร.กัลยาณวัตร 0-40-60 รร.แก่นนครวิทยาลัย 0-40-60 รร.ขอนแก่นวิทยายน 0-40-60 รร.ชุมแพศึกษา 0-40-60 รร.น้ำพองศึกษา 0-40-60 รร.บ้านไผ่ 0-40-60 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม 0-40-60 รร.หนองเรือวิทยา 0-50-50

จ.มหาสารคาม ได้แก่ รร.ผดุงนารี 0-40-60 รร.วาปีปทุม 50-0-50 รร.สารคามพิทยาคม 0-40-60 จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0-40-60 รร.สตรีศึกษา 0-40-60 รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0-40-60 จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ รร.กันทรารมณ์ 0-40-60 รร.กันทรลักษ์วิทยา 0-50-50 รร.ขุขันธ์ 0-40-60 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 16-24-60 รร.สตรีสิริเกศ 0-40-60 จ.ยโสธร ได้แก่ รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0-50-50 รร.ยโสธรพิทยาคม 0-40-60 จ.อุบลราชธานี ได้แก่ รร.นารีนุกูล 0-40-60 รร.เบ็ญจะมะมหาราช 0-40-60 รร.ลือคำหาญวารินชำราบ 0-40-60 จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ รร.อำนาจเจริญ 0-40-60
จ.ชัยภูมิ ได้แก่ รร.แก้งคร้อวิทยา 10-30-60 รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 0-40-60 รร.ภูเขียว 30-15-55 รร.สตรีชัยภูมิ 40-0-60

จ.นครรราชสีมา ได้แก่ รร.บุญวัฒนา 0-50-50 รร.ปักธงชัยประชานิรมิต 0-50-50 รร.ปากช่อง 0-50-50 รร.พิมาย 0-50-50 รร.ราชสีมาวิทยาลัย 0-50-50 รร.สุรนารีวิทยา 0-50-50 รร.สุรธรรมพิทักษ์ 0-50-50 จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ รร.นางรอง 0-45-55 รร.บุรีรัมย์พิทยาคม 0-50-50 รร.ประโคนชัยพิทยาคม 0-80-20 รร.ลำปลายมาศ 0-40-60 จ.สุรินทร์ ได้แก่ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0-50-50 รร.ประสาทวิทยาคาร 0-40-60 รร.รัตนบุรี 0-50-50 รร.ศีขรภูมิพิสัย 0-50-50 รร.สังขะ 0-50-50 รร.สิรินธร 0-40-60 รร.สุรวิทยาคาร 0-40-60

จ.เชียงใหม่ ได้แก่ รร.จอมทอง 0-50-50 รร.ยุพราชวิทยาลัย 0-40-60 รร.วัฒโนทัยพายัพ 0-40-60 รร.สันป่าตองวิทยาคม 0-60-40 จ.ลำปาง ได้แก่ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 0-50-50 รร.ลำปางกัลยาณี 0-40-60 จ.ลำพูน ได้แก่ รร.จักรคำคณาทร 0-40-60 รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน 0-40-60 จ.เชียงราย ได้แก่ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0-40-60 รร.สามัคคีวิทยาคม 0-40-60 จ.พะเยา ได้แก่ รร.พะเยาพิทยาคม 0-40-60 จ.น่าน ได้แก่ รร.ปัว 0-40-60 รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 0-50-50 รร.สตรีศรีน่าน 0-50-50 จ.แพร่ ได้แก่ รร.นารีรัตน์ 0-50-50 รร.พิริยาลัย 0-40-60 จ.ตาก ได้แก่ รร.ตากพิทยาคม 0-40-60 รร.สรรพวิทยาคม 0-40-60

จ.สุโขทัย ได้แก่ รร.สวรรค์อนันต์วิทยา 0-50-50 รร.สุโขทัยวิทยาคม 0-40-60 รร.อุดมดรุณี 0-40-60 จ.พิษณุโลก ได้แก่ รร.เฉลิมขวัญสตรี 0-40-60 รร.พิษณุโลกพิทยาคม 0-40-60 รร.พุทธชินราชพิทยา 0-40-60 จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ รร.อุตรดิตถ์ 0-40-60 รร.อุตรดิตถ์ดรุณี 0-40-60 จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ รร.เพชรพิทยาคม 0-60-40 รร.วิทยานุกูลนารี 0-60-40 รร.หล่มสักวิทยาคม 0-50-50 รร.หนองไผ่ 0-50-50 จ.กำแพงเพชร ได้แก่ รร.กำแพงเพชรพิทยาคม 0-40-60 รร.วัชรวิทยา 0-50-50 จ.พิจิตร ได้แก่ รร.ตะพานหิน 0-40-60 รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0-50-50 รร.พิจิตรพิทยาคม 0-40-60 จ.นครสวรรค์ ได้แก่ รร.ตาคลีประชาสรรค์ 0-50-50 รร.นครสวรรค์ 0-50-50 รร.สตรีนครสวรรค์ 0-50-50 และ จ.อุทัยธานี ได้แก่ รร.หนองฉางวิทยา 0-40-60...

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.36 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ...(1431)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (18 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(773)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 36 ราย (15 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(7263)

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู..(15134)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (13 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(4584)

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word ..(45140)

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม..(13023)

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผอ.สพท.

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผอ.สพท. ..(10802)

สสวท.เชิญชวนคุณครู สมัครเป็นครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล

สสวท.เชิญชวนคุณครู สมัครเป็นครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ..(8084)

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด สพฐ. ( ผลสอบ ผอ.รร. ) ประจำปี พ.ศ.2561

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ( ผลสอบ ผอ.รร. ) ประจำปี พ.ศ.2561 ..(263813)


Tags
สพฐ.เปิดสัดส่วนรับ
ม.1
โรงเรียนต่างจังหวัด
MBA
IELTS
chulatutor