หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

Advertisement

Advertisement

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-06-07 เปิดอ่านแล้ว : 16631 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

เข้าเว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท. ที่นี่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ     ให้ทั่วถึง และมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ จึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ซึ่งมีทั้งหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ คู่มือครูวิทยาศาสตร์ และคู่มือครูคณิตศาสตร์  เป็นสื่อที่สามารถเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ มีความสะดวกในการเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถรองรับมัลติมีเดียในรูปแบบที่หลากหลายได้ เช่น ภาพ เสียง   ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ แบบฝึกหัด และกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีความคงทนในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล  มีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน และสามารถผสมผสานเข้ากับข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างดี และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กดที่นี่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์กดที่นี่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

Advertisement

คู่มือครูวิทยาศาสตร์กดที่นี่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

คู่มือครูคณิตศาสตร์กดที่นี่
ของคุณข้อมูลจาก สสวท.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
สสวท.