เช็คด่วนที่นี่! 20 จังหวัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย เกือบ 2000 อัตรา
เช็คด่วนที่นี่! 20 จังหวัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย เกือบ 2000 อัตรา

Advertisement

Advertisement

เช็คด่วนที่นี่! 20 จังหวัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย เกือบ 2000 อัตรา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-21 เปิดอ่านแล้ว : 109189 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็คด่วนที่นี่! 20 จังหวัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย เกือบ 2000 อัตรา

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1 ปี 2560

1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กระบี่   
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร   
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว

3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

4

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ์   
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

5

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำแพงเพชร   
ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

6

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น   
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

7

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี   
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

8

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ฉะเชิงเทรา   
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

9

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชลบุรี   
ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

10

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

11

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยภูมิ   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

12

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

13

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

14

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

15

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

16

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตราด   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

17

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

18

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครนายก   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

19

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

20

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครพนม   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

22

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

23

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครสวรรค์   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

24

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นนทบุรี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

25

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

26

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด น่าน   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

27

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บึงกาฬ   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

28

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

29

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปทุมธานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

30

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

31

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปราจีนบุรี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

32

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปัตตานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

33

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

34

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

35

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

36

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พัทลุง   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

37

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจิตร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

38

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

39

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

40

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

41

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

42

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภูเก็ต   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

43

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม   

Advertisement

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

44

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มุกดาหาร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

45

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

46

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

47

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยะลา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

48

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร้อยเอ็ด   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

49

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระนอง   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

50

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

51

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

52

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

53

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

54

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำพูน   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

55

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เลย   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

56

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

57

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สกลนคร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

58

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

59

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สตูล   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

60

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการ   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

61

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

62

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสาคร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

63

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

64

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระบุรี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

65

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สิงห์บุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

66

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุโขทัย   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

67

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

68

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

69

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุรินทร์   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

70

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองคาย   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

71

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองบัวลำภู   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

72

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

73

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำนาจเจริญ   
ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

74

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

75

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุตรดิตถ์   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

76

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุทัยธานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

77

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

78

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

79

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต จชต.   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

80

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา เขต จชต.   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เช็คด่วนที่นี่!
20
จังหวัด
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เกือบ
2000
อัตรา