จัดหนัก! ผู้นำครู 4 ภาคชี้ “ศึกษาธิการ” เป็นเทคโนฯ โละทิ้ง ขยะรีไซเคิลพัฒนาการศึกษาไทยไม่ได้
จัดหนัก! ผู้นำครู 4 ภาคชี้ “ศึกษาธิการ” เป็นเทคโนฯ โละทิ้ง ขยะรีไซเคิลพัฒนาการศึกษาไทยไม่ได้

Advertisement

Advertisement

จัดหนัก! ผู้นำครู 4 ภาคชี้ “ศึกษาธิการ” เป็นเทคโนฯ โละทิ้ง ขยะรีไซเคิลพัฒนาการศึกษาไทยไม่ได้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-26 เปิดอ่านแล้ว : 27598 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จัดหนัก! ผู้นำครู 4 ภาคชี้ “ศึกษาธิการ” เป็นเทคโนฯ โละทิ้ง ขยะรีไซเคิลพัฒนาการศึกษาไทยไม่ได้

จัดหนัก! ผู้นำครู 4 ภาคชี้ “ศึกษาธิการ” เป็นเทคโนฯ โละทิ้ง ขยะรีไซเคิลพัฒนาการศึกษาไทยไม่ได้

ผู้นำองค์กรครูทั้ง 4 ภาคของไทย จัดกิจกรรมล้อมวงคุยเชิงวิชาการ “การพัฒนาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ด้วยระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” พร้อมแถลงข่าวที่จ.ศรีสะเกษ วันนี้ ( 24 มี.ค.)
        ศรีสะเกษ- ผู้นำครู 4 ภาค เสนอให้มี กม.ลงโทษทุจริตเลือกตั้งผู้แทนครู ลงโทษทางวินัยและอาญา จัดให้ ก.ศึกษาธิการเป็นแบบอย่างขับเคลื่อนประชาธิปไตยและการปฏิรูป ชี้การจัดตั้งศึกษาธิการภาค-ศึกษาธิการจังหวัด เป็นเทคโนโลยีตกรุ่นโละทิ้งและ กม.ที่เกี่ยวข้องถือเป็นขยะ การนำขยะมารีไซเคิลมาใช้คุณภาพการศึกษาจะดีกว่าอดีตได้อย่างไร เรียกร้อง “นายกฯ ประยุทธ์” ระดมสมองวางแนวทางพัฒนาการศึกษาของไทย
       
       วันนี้ (24 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมล้อมวงคุยเชิงวิชาการ “การพัฒนาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ด้วยระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”
       
       โดยมีผู้นำองค์กรครูจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมาล้อมวงเสวนา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยระบบการศึกษาทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำเสนอไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายสนอง ทาหอม ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย นายประวิทย์ บึงไสย์ ประธานชมรมครูประชาบาลภาคอีสาน นายวัฒนา ไตรราช อดีตกรรมการคุรุสภา นายอำนาจ สุนทรธรรม อดีตเลขาธิการคุรุสภา นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ นายสุริชัย คำศรี อดีต ผอ.สกสค.จ.ศรีสะเกษ และนายนิสิต รังสี ผอ.สกสค.จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรครูจากทั่วประเทศมาร่วมเสวนาในครั้งนี้
       
       นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การพัฒนาประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ด้วยระบอบประชาธิปไตย มีกฎหมายเป็นหลักในการปกครองบริหารประเทศ ยังคงมีปัญหามาตลอด เนื่องจากว่าประชาธิปไตยที่เป็นเผด็จการ รวบอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง ความเป็นประชาธิปไตยยังไม่เกิดขึ้นจริง เพราะการได้มาซึ่งอำนาจมาจากการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง นำไปสู่กลุ่มธุรกิจผลประโยชน์เพื่อตนและพวก ขาดวินัยและจรรยาบรรณที่ดีงามทางการเมือง นำมาซึ่งความวุ่นวายปั่นป่วนทั้งประเทศ
       
       เนื่องด้วยประชาธิปไตยไม่ได้มาจากกระบวนการทางการศึกษา และนับตั้งแต่ปี 2523 รัฐบาลได้จัดให้มีขบวนการประชาธิปไตยในกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีองค์คณะบุคคลทางการบริหารแบบไตรภาคีและมีการเลือกตั้งผู้แทนครูและผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามาเป็นตัวแทน แต่ปรากฏว่าจนกระทั่งถึงปี 2546 การเลือกตั้งของครูไม่เป็นแบบอย่างทางสังคม มีการทุจริตคอรัปชั่นเต็มกระทรวง จนเป็นปัญหาประเทศให้ คสช.เข้ามาแก้ไข
       
       ความเป็นประชาธิปไตยที่สะอาด โปร่งใส จะเกิดขึ้นได้ด้วยความจริงใจของรัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะสร้างนวัตกรรมที่สำคัญ พวกตนผู้นำครูจึงขอเสนอให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งทุกองค์คณะในกระทรวงศึกษาธิการที่มีบทลงโทษทางวินัยและอาญา สำหรับผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งของวงการครู จัดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนกระบวนการทางประชาธิปไตย
       
       นายวิสัยกล่าวด้วยว่า การปฏิรูปการศึกษาทุกครั้งที่ผ่านมา ได้มีการปรับโครงสร้างและตำแหน่งหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ปัญหาคือ สถานศึกษายังยากจนคลอนแคลนเหมือนเดิม นั่นคือ “ปฏิรูปทุกครั้ง เจ้านายได้ดี ปฏิรูปทุกที โรงเรียนทำผ้าป่าเหมือนเดิม” หากสามารถดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเป็นแบบอย่างทางประชาธิปไตยดังกล่าวได้ จะสามารถขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพการศึกษาชาติ และพลเมืองของชาติที่ดี มีคุณภาพสู่สากล ประเทศจะเจริญก้าวหน้า มั่นคง สงบสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งตนจะได้นำผลของการเสวนา นำเสนอไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป 

        ทางด้าน นายสนอง ทาหอม ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีที่มีการจัดตั้งศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดในขณะนี้นั้น เมื่อสมัยที่เด็กนักเรียนยังคงใช้กระดานชนวนเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุด แต่พอมาถึง พ.ศ. 2523 ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ทำให้คุณภาพการศึกษาไม่ดี พอช่วง พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ได้กลายเป็นเทคโนโลยีตกรุ่น โละทิ้ง กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่า เป็นขยะ
       
       แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ เรานำเอาขยะมารีไซเคิล ตนคิดว่าขยะเอามารีไซเคิลมันจะดีกว่าคุณภาพการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้อย่างไร เพราะยุคนี้เป็นยุคประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ตนคิดว่าที่ปรึกษาของ คสช.ด้านการศึกษา น่าจะมีความคิดใหม่ที่ไปไกลกว่านี้ ไม่ใช่กลับไปที่เดิม เป็นการถอยหลังเข้าคลอง
       
       ควรที่จะระดมความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาโดยตรงจากทั่วประเทศมาช่วยกันออกแนวความคิดในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ขอฝากเรื่องนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาด้วย 

        

        

        


ขอบคุณที่มาของเนื้อหาข่าว : ผู้จัดการออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
จัดหนัก!
ผู้นำครู
4
ภาคชี้
“ศึกษาธิการ”
เป็นเทคโนฯ
โละทิ้ง
ขยะรีไซเคิลพัฒนาการศึกษาไทยไม่ได้