สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”
จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”

Advertisement

จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-26 เปิดอ่านแล้ว : 8031 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


อ้างถึง หนังสือสำนักงานกคศที่ศธ 02 06 สี่ทับวอ 15 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 1 ฉบับ
        ตามหนังสือที่อ้างถึงก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาให้ ออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน สามารถสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครสอบเข้าคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยได้

        แต่ทั้งนี้ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐาน ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกทมจึงมีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหนังสือที่อ้างถึงโดยกลับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในข้อ 2 เป็นมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่ง ตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่แนบมาด้วยโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้มีมติเห็นชอบให้กสทดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

            ขอแสดงความนับถือ

            นายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์

            เลขาธิการกคศ


-สิ่งที่ส่งมาด้วย

-ชื่อตำแหน่ง            ครูผู้ช่วย

-หน้าที่และความรับผิดชอบ

        -- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคนลักษณะที่พึงประสงค์

            3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน

            5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียน

-คุณสมบัติเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่ง

            1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือครับอื่นที่ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

            2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การให้เงินเดือน

        ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

        ก.ค.ศ.กำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2560

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(45161)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3081)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(9956)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(16920)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4328)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11101)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(6995)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(16405)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(4309)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4918)


Tags
จะสอบครู
อ่านด่วน!
มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”
MBA
IELTS
chulatutor