อ่านที่นี่! 6ขั้นตอน การสอนที่ดีที่สุด (ปรับใช้ได้ทุกวิชา)
อ่านที่นี่! 6ขั้นตอน การสอนที่ดีที่สุด (ปรับใช้ได้ทุกวิชา)

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่! 6ขั้นตอน การสอนที่ดีที่สุด (ปรับใช้ได้ทุกวิชา)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-26 เปิดอ่านแล้ว : 70085 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่! 6ขั้นตอน การสอนที่ดีที่สุด (ปรับใช้ได้ทุกวิชา)

บทความนี้ได้ปรับปรุงจากหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งชื่อ The Learning Revolution ของ Jeanette Vos และ Gordon Dryden หนังสือนี้เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง เฉพาะการพิมพ์ครั้งแรกก็สามารถขายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ถึง 10 ล้านเล่ม และอีก 7 ล้าน 5 แสนเล่ม ในประเทศจีน ซึ่งเป็นยอดขายเพียง 25 สัปดาห์ เท่านั้น

1. สภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการสอน
•       จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
•       ทั้งครูและนักเรียนต้องมีอารมณ์ดีที่จะสอนและเรียนรู้ร่วมกัน
•       ตกลงใจว่าจะสอนอะไร จะพอแค่ไหน และจะมุ่งเน้นอะไร
•       ตั้งเป้าและกำหนดผลจากการสอนไว้ล่วงหน้า
•       มองภาพเป้าหมายให้ชัดเจน
•       ถือข้อผิดพลาดเป็นครู
•       ชี้แจงขอบเขตของเรื่องที่จะสอนให้ผู้เรียนทราบ

2. การนำเสนอถูกต้อง
•       ทำให้เห็นภาพรวมเป็นอันดับแรก รวมถึงการสำรวจในพื้นที่ด้วย
•       ใช้รูปแบบการเรียนรู้และปฏิภาณไหวพริบ เชาวน์ปัญญาทุกอย่างที่มี
•       เขียน Mind Map จากภาพที่เข้าใจ

3. คิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน
•       คิดอย่างสร้างสรรค์
•       คิดในเชิงวิจารณ์ให้ได้ทั้งสังกัปหรือความคิดรวบยอด การวิเคราะห์และผลกระทบ
•       แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
•       ใช้เทคนิคการจำให้ล้ำลึก เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่ถาวร
•       คิดทบทวนความคิดของตนเอง

Advertisement

4. กระตุ้นให้ดึงออกมา
•       รู้เรื่องราว สื่อที่จะสอน และสามารถดึงออกมาจากคลังที่เก็บสะสมไว้ได้
•       ใช้เกมส์ บทละครขบขันสั้นๆ การอภิปราย ละคร รวมตลอดถึงวิธีการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชาวน์ปัญญาทั้งเจ็ด

5. นำมาประยุกต์
•       ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่สอน
•       นำไปปฏิบัติจริง
•       ทำ Mind Map
•       นำเรื่องที่จะสอนมาหลอมรวมกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว

6. ทบทวนและประเมินผล
•       ทบทวนและประเมินผล
•       รู้ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาแล้ว
•       ประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู เพื่อนสนิทและตัวเอง
•       ขณะที่ดำเนินการสอนต้องคอยทบทวนไปด้วย

ขอบคุณที่มา :: http://www.teachingexpertise.com/articles/steps-teach-anything-647 และ http://blog.eduzones.com/lovekru/180481

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
อ่านที่นี่!
6ขั้นตอน
การสอนที่ดีที่สุด
(ปรับใช้ได้ทุกวิชา)