อาชีวะจำเป็นต้องใช้คนไม่มีตั๋วครูมาสอน
อาชีวะจำเป็นต้องใช้คนไม่มีตั๋วครูมาสอน

Advertisement

Advertisement

อาชีวะจำเป็นต้องใช้คนไม่มีตั๋วครูมาสอน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-27 เปิดอ่านแล้ว : 2178 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อาชีวะจำเป็นต้องใช้คนไม่มีตั๋วครูมาสอน

สอศ.จำเป็นต้องใช้ผู้ที่ไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสอน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในอนาคตสู่ประเทศไทย 4.0 ชี้การสอบครูผู้ช่วยของสอศ. ในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศไม่มีผู้สมัครและสอบแข่งขันได้

วันนี้ (27 มี.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 โดยเปิดทางให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสมัครสอบแข่งขันได้นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสอนในสายวิชาชีพ เนื่องจาก สอศ.ขาดอัตรากำลังในสายวิชาชีพที่เป็นสาขาเฉพาะทางเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในการสอบครูผู้ช่วยของอาชีวะที่ผ่านมาในสาขาวิชาช่างต่อเรือ ช่างอากาศยาน เทคโนโลยีปิโตรเลียม ธุรกิจสถานพยาบาล อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และช่างเทคนิคซ่อมระบบราง ในกลุ่มวิชาเหล่านี้ไม่มีผู้มาสมัครหรือผู้สอบแข่งขันได้

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า  นอกจากกลุ่มวิชาดังกล่าวแล้ว สอศ.ยังมีกลุ่มวิชาใหม่ที่ขาดแคลนครูและจำเป็นต้องผลิตครูให้ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ กลุ่มสาขาวิชายานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเหล่านี้ไม่มีในหลักสูตรครู 5 ปีจึงจำเป็นต้องเปิดรับให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้ามาสอน

"ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐเปิดสาขาวิชา จำนวน 394 สาขาวิชา มีครูผู้สอน  33,000 คน แต่ก็ยังขาดแคลนครูอยู่ โดยเฉพาะสาขาวิชาเฉพาะทาง และที่ผ่านมา สอศ.ก็ได้จ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางแต่ไม่ได้จบครู เช่น ผู้เรียนที่จบจากวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น มาช่วยสอน ขณะเดียวกันโครงการครูคืนถิ่นที่ สอศ.ได้รับจัดสรร 106 คน มีใบอนุญาตฯ 70 คน และไม่มีใบอนุญาตฯ 36 คน พบว่า ครูที่มีใบอนุญาตฯยังขาดทักษะเฉพาะทางในการสอนสายอาชีพ และต้องแก้ปัญหาด้วยการให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้  อย่างไรก็ตาม สอศ.มีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากรสายอาชีพ เพื่อจัดการศึกษาในอนาคตตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเป็นประเทศไทย 4.0" เลขาธิการ กอศ.กล่าว

 อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.34 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
อาชีวะจำเป็นต้องใช้คนไม่มีตั๋วครูมาสอน