สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน
หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

Advertisement

หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-31 เปิดอ่านแล้ว : 3525 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

ตัวเลขของบัณฑิตสายครูที่ค้างอยู่ในตลาดมีอยู่ 120,000คนถ้ารวมกับคนที่จบใหม่ปีนี้ก็ 20,000 คนรวมเป็น 140,000คน ขณะที่อัตราครูผู้ช่วยที่ว่างบรรจุได้แค่ 6,381 อัตรา

 

      คำถามคือทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้  รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีคำตอบ

หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

        โดยเฉพาะประเด็นที่สาขาขาดแคลน 5 สาขาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บอกว่า 8 สาขา ที่ขาดแคลนเรื้อรังซึ่งเปิดสมัครแล้วไม่มีผู้สมัคร หรือ สอบผ่านขึ้นบัญชีได้น้อยมาก ทำให้โรงเรียนขาดครูอย่างต่อเนื่อง

      ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน ว่าในความเป็นจริงแล้วมีคนสอบขึ้นบัญชีไว้ในระบบ 300-400 อัตรา อยากจะถามเช่นกันทำไม สพฐ.ไม่เรียกคนเหล่านี้มาบรรจุก่อนค่อยเปิดสอบใหม่ เพราะพวกเขาก็รอคอยเพื่อให้ได้รับการบรรจุอย่างจดจ่อ

หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

      “ในความเป็นจริงแล้ว อยากจะบอกว่าสาขาเหล่านี้ไม่ได้ขาดแคลน แต่มีปัญหาว่าสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสายครูเปิดสอนคณะที่แตกต่างกัน เรียกชื่่อต่างกัน แต่จริงๆแล้วเรียนเรื่องเดียวกันจบครูเหมือนกัน แต่พอสพฐ.กำหนดชื่อที่เปิดรับไม่ตรงกับที่จบออกมาทำให้ไม่สามารถสสมัครสอบได้ จึงเกิดภาพการขาดแคลนเรื้อรังอย่างที่เห็น ยกตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาตร์ บางสถาบันเปิดสอนคณิตศาสตร์ศึกษา บางสถาบันเปิดสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพอชื่อที่ไม่ตรงกันแบบนี้ก็ทำให้ไม่สามารถสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วนั่นเอง” คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว

หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

      แต่ว่ารอบนี้ปัญหาการเรียกชื่อที่ไม่ตรงกับที่สพฐ.เปิดสอบจะหมดไป เพราะว่าคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ให้นโยบายในการรับสมัครว่าให้เทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนมาถ้าครบ 30 หน่วยก็สามารถสมัครในสาขานั้นๆได้แม้ว่าชื่อจะไม่ตรงกับสาขาที่เปิดรับก็ตาม

      “จริงๆแล้วชื่อสาขาบางสาขาก็เก่าโบราณมาก ซึ่งสถาบันการศึกษาได้เปลี่ยนชื่อไปนานแล้ว เช่น โสตทัศนศึกษา ที่ใช้เรียกกันเมื่อ 30ปีที่แล้วปัจจุบันเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีสาขานี้แล้วเพราะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา หรืออะไรทำนองแบบนี้ ตรงนี้หน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะในการรับสมัครครูผู้ช่วยก็ต้องมาดูด้วยว่าโลกเขาไปถึงไหนมันเปลี่ยนไปมากแล้ว ”ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ระบุ

หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

      รวมทั้งสาขาที่ว่างจนถึงตอนนี้ที่ไม่มีคนมาสมัครเช่น ภาษาเขมร ว่าง1 อัตรา สมัคร 0 คน  ภูมิศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 อัตรา พยาบาลศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน  จิตรกรรม ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน  นาฏศิลป์(โขน) ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน อย่างนี้เป็นต้นบางอย่างมันเป็นสาขาที่เปิดเฉพาะด้านมากๆ คำถามคือว่าสถาบันการศึกษาไหนที่จะเปิดสอนแบบนี้

        ตรงนี้ต้องการมีหารือร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้อนุมัติ ผู้ควบคุม  เอาตัวเลขมาดูกันว่า ความพอดีเหมาะสมอยู่ตรงไหน ไม่ใช่เปิดสอบมากี่ครั้งก็ยังขาดแคลนเรื้อรัง ยกตัวอย่างเช่น สาขาภาษาพม่า ดนตรีพื้นเมือง ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน อย่างนี้ อยากรู้ว่า สถานศึกษาไหนที่ต้องการ สถานศึกษาไหนที่ขอให้สพฐ.เปิดสอบให้ ต้องอธิบายเหตุผลและความจำเป็น

     "เป็นไปได้หรือไม่ว่า สพฐ.จะอธิบายให้สถานศึกษาเข้าใจว่า สาขาไหนที่ควรจะเปิดสอนในโรงเรียนนอกเหนือจาก 8 กลุ่มสาระ เพราะบางสาขาวิชา่ไม่ได้นำไปใช้ในการเรียนต่อ หรือสพฐ.ต้องคุยกับสกอ.มั้ยว่าสาขาอะไรที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาพื้นฐานแล้ว จะสามารถนำไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และมีงานทำได้ในอนาคตอย่างนี้เป็นต้น คงถึงเวลาที่ต้องหารือร่วมกันแล้วเพราะในอนาคตครูจะเกษียณ 270,000 คน ต้องวางแผนแล้วว่า จะผลิตสาขาไหนที่่จำเป็น ขาด  แคลน และประเทศต้องการ" 

      เพราะโดยหลักการปัจจุบันสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสายครูทำหน้าที่ผลิตครูโดยยึดตาม8สาระการเรียนรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กำหนด ซึ่งก่อนจะผลิตหลักสูตรใดๆจะต้องทำงานวิจัยศึกษาความต้องการให้รอบด้านให้สอดคล้องกับตลาดโดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี

หลังสอบครูผู้ช่วย จะมีคนตกงาน1.3แสน

     จากนั้นมาทำหลักสูตรภายในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติ อย่างเช่นที่มศว จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจากนั้นเสนอไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และคุรุสภา เพื่อรับรองหลักสูตร รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 14 เดือน 

    “กว่าจะได้หลักสูตรหนึ่งใช้เวลานาน และกว่าจะผลิตบัณฑิตสายครูได้ 1 คนต้องใช้เวลานานเรียน 4 ปี และฝึกประสบการณ์อีก 1 ปี ทุกอย่างมีมาตรฐานการควบคุมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สาขาวิชาหนึ่งรับแค่ 30 คนมีอาจารย์นิเทศ 1 คนต่อนักศึกษา 10 คนการฝึกสอนก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้บัณฑิตมีใจรักเด็กรักความเป็นครูให้มากที่สุดเพื่อที่จะจบออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพให้มากที่สุดนั่นเอง” คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)กล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณที่มาของภาพและเนื้อหาข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้..(6899)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(7652)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(5116)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(14541)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(3691)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4191)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(7665)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(11790)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(12405)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(31530)


Tags
หลังสอบครูผู้ช่วย
จะมีคนตกงาน1.3แสน
MBA
IELTS
chulatutor