สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา
ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

Advertisement

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-02 เปิดอ่านแล้ว : 18390 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

วงเสวนาฝากรัฐบาลให้ความสำคัญผลิตครูให้เหมือนกับการผลิตแพทย์ ชี้ครูในระบบที่เก่งมีมากแต่ไม่ได้รับการส่งเสริม แนะจับตาสอบครูผู้ช่วย ชี้อาจเป็นช่องทางสู่ระบบราชการ

             หลังจากร่วมวงพูดคุยกันระหว่างผู้ผลิตครู และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่กัน 36 สาขาวิชาให้เฉพาะผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ “ตั๋วครู” ตัวจริงเท่านั้นที่มีสิทธิยื่นสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2560 ได้ ส่วนอีก 25 สาขาวิชา ก็เปิดให้กับผู้ที่มีและไม่มีใบอนุญาตฯ ภายใต้เงื่อนไขขึ้นบัญชีเพียง 1 ปีและต้องมีใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็นทางออกที่ลงตัวกับทั้งทุกฝ่าย

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

             แต่การเปิดช่องให้คนจบสาขาอื่นๆ มาเป็นครู โดยเฉพาะใน 25 สาขา ซึ่งแบ่งเป็น 17 สาขาที่ระบุว่ายังไม่มีผู้จบการศึกษาหลักสูตร 5 ปี และอีก 8 สาขาที่ขาดแคลนเรื้อรัง ยังเป็นประเด็นที่กลุ่มวิชาชีพครู ยังมีความคลางแคลงใจ ล่าสุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเวทีเสวนา เรื่อง รัฐเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนครูมาเป็นครูได้หรือเสีย?

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

นายไพบูลย์ เกตุแก้ว

          นายไพบูลย์ เกตแก้ว อดีตผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี กล่าวว่า การให้คนที่จบหลักสูตร 4 ปีแล้วมาเป็นครูบางคนเก่งเนื้อหาจริง แต่ไม่มีเทคนิคและประสบการณ์ในการสอน ขณะที่ ครูที่จบหลักสูตร 5 ปีจะเรียนอย่างเข้มข้นวิชาการถึง 4 ปีฝึกสอนอีก 1 ปี ส่วนตัวให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของครูมาก ยกตัวอย่างครั้งยังเป็นผอ.โรงเรียนเบศจมเทพอุทิศ จะกำหนดชัดเจนว่าในการประเมินครูฝึกสอน จะต้องมีตั้งแต่หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูพี่เลี้ยง และฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ในการกำกับติดตามและประเมิน หากประเมินไม่ผ่านก็คือให้ไม่ผ่าน ทั้งนี้  อยากฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่า ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาการขาดครูอย่างไร ผู้ที่จะมาเป็นครูผู้สอนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกคน

            “ขอเสนอแนะว่าผู้มาสอบครู จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น การเรียนต้องมีกระบวนการฝึกสอน ที่สำคัญต้องมีจรรยาบรรณความเป็นครู โดยเฉพาะเรื่องชู้สาวต้องไม่มี อยากฝากถึงผู้ใหญ่ดูแลสวัสดิการครูให้ดีกว่านี้ ดีกว่าไปทำเรื่องที่เป็นอยู่”นายไพบูลย์ กล่าว

            ด้าน นายวรพงษ์ แสงประเสริฐ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว กล่าวว่า จากประสบการณ์พบว่า คนที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมามีปัญหามาก แม้จะเก่งเฉพาะทาง มีความรู้มาก แต่ไม่ได้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีการรับมือกับเด็ก ทำให้เมื่อเข้าไปสอนจริงในชั้นเรียนเจอเด็กที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันก็จะรับมือได้ยาก สุดท้ายก็ต้องลาออกไป นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเหตุใดคนเรียนครูจึงต้องเรียนจิตวิทยาด้วย อย่างไรก็ตาม การที่ ศธ.บอกว่าการเปิดกว้างเพราะบางสาขาขาดแคลนก็ยอมรับได้ แต่อยากให้ลองหันมามองดูครูในระบบที่มีอยู่ด้วย จะพบว่าความจริงแล้วโรงเรียนมีครูในระบบที่เก่งๆอยู่จำนวนมาก เพียงแต่ครูเหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ทั้งยังต้องแบกรับภาระงานอื่นๆ ยังไม่รวมถึงนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนสอนได้เต็มที่

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

นายวรพงษ์ แสงประเสริฐ

               นายวรพงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้มีคำ 3 คำที่อยากฝากคือ นิ่ง หมายถึง รัฐบาลและรมว.ศึกษาธิการ ต้องไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยๆ ต้องกำหนดเป้าหมายทิศทางให้ชัดเจน ,ขยับ หมายถึง สถาบันผลิตครู องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขยับตัวผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจริงๆ และสุดท้ายขอฝากถึงเด็กที่จะเป็นครู คือ ปรับตัวเอง หมายถึง คนจะเป็นครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทุกด้าน ที่สำคัญอย่าบกพร่องเรื่องจิตวิทยาความเป็นครู และต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

ดร.ดิเรก พรสีมา

              ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยฝึกหัดครู  มรภ พระนคร กล่าวว่า ถ้าไม่สามารถสร้างคนคุณภาพได้ประเทศก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงได้ ดังนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาครู  โดยต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาเป็นเครื่องมือเพราะสามารถสร้างเงื่อนไขกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นครูได้ ที่สำคัญวิชาชีพครูจะทำแบบที่เป็นอยู่ไม่ได้ ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วให้ความสำคัญกับการผลิตครูเหมือนการผลิตแพทย์ โดยสถาบันผลิตครูต้องทบทวนการผลิตครูให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการทีโรงเรียนให้ผู้เรียนครูได้ฝึกสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก็รับลูกแล้วว่าการผลิตครูต้องทำเหมือนผลิตแพทย์ อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนรู้สึกผิดหวัง และเสียใจกับรัฐบาลมาก ซึ่งตนศรัทธานายกรัฐมนตรี ดังนั้นอยากให้หาคนมีความรู้การศึกษามาทำงานด้านการศึกษา

            "ขอฝากให้รัฐบาลทำให้กระบวนการผลิตครูมีคุณภาพเหมือนการผลิตแพทย์ ซึ่งปัจจุบันงบประมาณผลิตแพทย์ 5แสนกว่าต่อคนต่อปี ขณะที่การผลิตครู ได้รับงบประมาณ 800 ต่อคนต่อปี แตกต่างกันมาก แล้วจะมาเรียกร้องคุณภาพอะไร  ดังนั้นขอเพิ่มขึ้นไม่ต้องเท่าแพทย์แต่เป็น2-3แสนบาท ได้หรือไม่ ถ้ารัฐจริงใจอยากได้ประเทศไทย 4.0 ก็ต้องปรับงบประมาณในการพัฒนาการผลิตครูไม่เป็นเพียงคำพูดสวยหรู หลอกลวงที่เป็นไปไม่ได้ รวมถึงต้องให้เวลาครูอยู่ในห้องเรียนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมางานวิจัยสพฐ.พบว่า ครูใช้เวลา 65%ต่อปี ทำอย่างอื่นมากกว่าการสอน แล้วจะหวังให้การศึกษาพื้นฐานเก่งได้อย่างไร เมื่อไม่ให้เวลาครูอยู่กับนักเรียน" ดร.ดิเรก กล่าว

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

            ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ อดีตเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ใช้ช่องทางผิดในการเปิดช่องให้ผู้ไม่เรียนครูมาสอบบรรจุเป็นครู  จึงอยากให้ทุกคนในสังคมจับตาดูกระบวนการสอบบรรจุครูในครั้งนี้ว่า จะมีกระบวนการทุจริตหรือเป็นช่องทางที่เอื้อให้คนเข้าสู่ระบบราชการหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูถูกฟ้องร้องได้  และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ก็จะตกเป็นจำเลย

ยกครูเทียบชั้นแพทย์ ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

             ขณะที่ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว กล่าวว่า ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นห่วงเรื่องการฟ้องร้อง โดยเฉพาะการฟ้องร้องกันเองของนิสิตนักศึกษาครูที่มีใบประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แล้วสามารถสอบได้ อาจถูกนิสิตนักศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพครูฟ้องร้องได้  ซึ่ง สคศท. กำลังศึกษาข้อกฎหมายรวมทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครครูของ ก.ค.ศ.และ หลักเกณฑ์ของคุรุสภา ว่าเปิดช่องให้มีการฟ้องร้องกันได้หรือไม่ และมีแนวทางจะป้องกันไม่ให้นิสิตนักศึกษาฟ้องร้องกันเองหรือไม่ สำหรับเรื่องการสอบบรรจุครูนั้น ปัจจุบันมีครูที่สอบขึ้นบัญชีใน 8 กลุ่มสาระจำนวนมาก ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ได้เรียกบรรจุ แสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้ขาดแคลนคนมาเป็นครูใน 8 กลุ่มสาระ และนักศึกษาครูที่เรียนเอกวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก็พบว่า มีคะแนนสอบแอดมิชชั่นที่สูงกว่านักศึกษาเอกเดียวกันที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ก็ขอให้มั่นใจว่า นักศึกษาครูเก่งด้านเนื้อหา มีจิตวิญญาณครู เข้าใจจิตวิทยาเด็ก และถ่ายทอดความรู้เป็น

 ขอบคุณที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisement

ภาพ : เว็บไซต์ http://satitprasarnmit.ac.th,http://cte.pnru.ac.th,www.moe.go.th

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้..(6947)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(7675)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(5124)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(14550)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(3693)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4191)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(7669)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(11798)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(12407)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(31538)


Tags
ยกครูเทียบชั้นแพทย์
ชี้ระบบการศึกษามีครูเก่งมากแต่ขาดการพัฒนา
MBA
IELTS
chulatutor