อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี
อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-05 เปิดอ่านแล้ว : 4585 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่! 16 ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี

การเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าผู้วางแผนการเรียนรู้ได้คำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ที่ดี วิธีการเรียนรู้หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพและลักษณะการเรียนการสอนที่ดี  ดังที่นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป ลักษณะการเรียนการสอนที่ดี  มีดังต่อไปนี้


1. ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล


2. เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก


3. ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน


4. ต้องเป็นที่น่าสนใจ  ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย


5. ต้องดำเนินไปด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน


6. ต้องท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้


7. ต้องตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้


8. ต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยการปฏิบัติจริง

Advertisement


9. ต้องสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้


10. ต้องมีจุดมุ่งหมายของการสอน


11. ต้องสามารถเข้าใจผู้เรียน


12. ต้องคำนึงถึงภูมิหลังของผู้เรียน


13. ต้องไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น


14. การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร  (Dynamic)  คือ  มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบ  เนื้อหาสาระ  เทคนิควิธี  ฯลฯ


15. ต้องสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป


16. ต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ       

ขอขอบคุณข้อมูล จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/wika/2009/12/01/entry-1

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
อ่านที่นี่!
16
ลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่ดี