เม.ย.นี้ได้ เห็นกรรมการอิสระ ปฏิรูปศึกษา
เม.ย.นี้ได้ เห็นกรรมการอิสระ ปฏิรูปศึกษา

Advertisement

Advertisement

เม.ย.นี้ได้ เห็นกรรมการอิสระ ปฏิรูปศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-10 เปิดอ่านแล้ว : 1118 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เม.ย.นี้ได้ เห็นกรรมการอิสระ ปฏิรูปศึกษา

เม.ย.นี้ได้เห็นกรรมการอิสระปฏิรูปศึกษา

ศธ.เร่งรัดงานด้านการศึกษาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมเตรียมเสนอรายชื่อคณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา ให้ครม.พิจารณาในเดือนนี้

วันนี้(10 เม.ย.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.เร่งรัดการดำเนินงานด้านการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการพิจารณา มาตรา 261ที่ระบุให้การปฏิรูปด้านการศึกษามีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ มาดำเนินการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการต่อ โดยที่ประชุมเห็นว่ากรรมการอิสระต้องประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ด้านการบริหารการศึกษา ครูผู้สอน เศรษฐศาสตร์ องค์กรเอกชน ผู้ผลิตและพัฒนาครู เป็นต้น โดยมีจำนวนกรรมการประมาณ 20 คน ซึ่ง รมว.ศธ.ให้ทาบทามบุคคลต่าง ๆ และจะนำรายชื่อเสนอ ครม.พิจารณาแต่งตั้งในเดือนเมษายนนี้

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดทำกฎหมายกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ กองทุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะอนุบาล 3 ขวบ ที่จัดกันอยู่ว่ารัฐจะดูแลและสนับสนุนอย่างไร โดยมอบให้สำนักงานปลัด ศธ. ดูเรื่องงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ดูแผนและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและครู รวมถึงมาตรฐานหลักสูตร เช่น ครูปฐมวัยต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ขณะที่คุรุสภาดูเรื่องใบอนูญาตประกอบวิชาชีพครู และจะทำอย่างไรกับครูปฐมวัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จ้างสอนอยู่ แต่ที่ไม่มีวุฒิครู ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น...

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.53 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เม.ย.นี้ได้
เห็นกรรมการอิสระ
ปฏิรูปศึกษา