ภาวิชลั่น สภามนครพนม ยืนหยัดล้มยาก
ภาวิชลั่น สภามนครพนม ยืนหยัดล้มยาก

Advertisement

Advertisement

ภาวิชลั่น สภามนครพนม ยืนหยัดล้มยาก

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 1476 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ภาวิชลั่น สภามนครพนม ยืนหยัดล้มยาก

สภา ม.นครพนมตั้ง "จินดา" อุปนายกสภาฯ รักษาการอธิการบดี พร้อมตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการที่ยังว่าง "ภาวิช" ลั่นต้องเร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครึ่งหนึ่งไม่ผ่านการประเมิน เผยอย่ามาคิดว่าล้มสภาฯ ชุดนี้แล้ว สิ่งที่ทำกันไว้จะหายไป ยันไม่มีการล้วงลูก สตง.จี้ให้ตรวจสอบ ย้ำชัดสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยทำอยู่คือการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลและคุณภาพการศึกษา

ที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) กรุงเทพมหานคร นายภาวิช ทองโรจน์ นายกสภา มนพ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภา มนพ. วาระพิเศษ ว่า ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีกรรมการสภาฯ เข้าประชุมทั้งหมด 13 คน ถือว่าเข้าประชุมครบองค์ประชุม จากกรรมการปัจจุบันที่เหลือ 16 คน ซึ่งองค์ประกอบเดิมมีกรรมการสภาฯ จำนวน 23 คน รวมตนที่เป็นนายกสภาฯ ด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายจินดา งามสุทธิ อุปนายกสภา มนพ.เป็นรักษาอธิการบดี มนพ. พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมี นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา มนพ.เป็นประธาน และตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก เนื่องจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น 5 คน และลาออกเนื่องจากได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 1 คน รวม 6 คน โดยมีนายสุนทร บุญญาธิการ รองประธาน กกอ.เป็นประธาน อีกทั้งยังตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ลาออกเนื่องจากหมดวาระ 2 คน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา มนพ.เป็นประธาน ทั้งนี้ คาดว่าการสรรหาอธิการบดี มนพ.คนใหม่จะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ภายใน 3 เดือน หากไม่มีเหตุขัดข้องในกระบวนการสรรหา ส่วนตำแหน่งรองอธิการบดีและคณบดีนั้นจะมีการหารือกันต่อไป

"ที่ประชุมเห็นว่าปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งกู้สถานการณ์ของ มนพ.คือ คุณภาพการศึกษา โดยจากการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา พบว่าในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่กว่าครึ่งหนึ่งไม่ผ่านการประเมิน และได้มีความพยายามแก้ไขแล้ว ดังนั้น สภาฯ จะลงไปดูในรายละเอียดว่าหลักสูตรต่างๆ ที่ต้องแก้ไขอยู่นั้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างไร ถ้ายังแก้ไขได้ก็จะเร่งแก้ไข แต่หากแก้ไขไม่ได้ สภาฯ ก็จะปิดหลักสูตร" นายกสภา มนพ.กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน มนพ. นายภาวิชกล่าวว่า สำหรับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พบว่าเกิดปัญหาจากบุคลากรไม่กี่คน โดยกลุ่มที่มีการชุมนุมยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในภาพที่ปรากฏเป็นข่าวมีเป็นร้อยคน แต่พอดูแล้วพบว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแค่ 14 คน ที่เหลือเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน มนพ.ก็มาจากคณะศึกษาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งทราบมาว่าได้มีการพยายามไปชักชวนคณะอื่นๆ ด้วย แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยเบื้องต้นคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอให้สภาฯ อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสำเร็จการศึกษาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อมีการตรวจสอบกลับพบว่าคะแนนที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ทำคะแนนขึ้นมาเพื่อให้เด็กจบเร็ว แต่ในข้อเท็จจริงคือเด็กยังสอบไม่เสร็จ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความผิดของคณะกรรมการประจำคณะที่ส่งคะแนนให้สภาฯ พิจารณา และเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยเนื่องจากทำรายงานเท็จ นอกจากนี้ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาคณะศึกษาฯ ได้ไปเปิดสอนนอกที่ตั้งที่จังหวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการคุรุสภาปฏิเสธออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ เพราะเป็นหลักสูตรเถื่อนที่สภาฯ ไม่อนุมัติ ส่วนปัญหาของคณะพยาบาลศาสตร์ก็มาจากการที่คณบดีและรองคณบดีอนุมัติทุนเรียนปริญญาเอกตามโครงการไทยเข้มแข็งให้ตนเอง โดยทั้ง 2 เรื่อง ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ให้สภาฯ แจ้งอธิการบดี มนพ.ให้ลงไปตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่ใช่การล้วงลูก หรือจะมาคิดว่าล้มสภาฯ ชุดนี้แล้ว สิ่งที่ทำกันไว้จะหายไป ตรวจสอบไม่ได้ เพราะสิ่งที่สภาฯ ทำอยู่คือการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

"ส่วนที่มีผู้จะเสนอขอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ตั้งคณะกรรมการเข้าไปควบคุม มนพ.นั้น ก็เสนอได้ แต่ผมเห็นว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้ล่มสลาย กรรมการสภาฯ ทุกคนยังมีสติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ใช่คนโนบอดี้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่สภาฯ ทำอยู่ขณะนี้คือเรากำลังแก้ปัญหาธรรมาภิบาลและคุณภาพการศึกษา" นายกสภา มนพ.กล่าว.

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ภาวิชลั่น
สภามนครพนม
ยืนหยัดล้มยาก