ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม
ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม

Advertisement

Advertisement

ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-03 เปิดอ่านแล้ว : 3045 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม

นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะได้ติดตามผลการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


นายเดชา กล่าวว่า การอบรมครูด้วยระบบทางไกลดังกล่าว เป็นการอบรมโดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรม ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวสะเต็มศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับไทยแลนด์ยุค 4.0 โดยแบ่งการฝึกอบรมครูออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระดับม.ปลาย รุ่นที่ 2 ระดับม.ต้น และ รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา มีครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าอบรมจำนวนกว่า 1,500 คน

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม