ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม
ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-06-11 เปิดอ่านแล้ว : 4268 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

แหล่งที่มา : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ


กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้มีความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดและ/หรือการได้ยิน
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้มีพฤติกรรมผิดปกติโรคจิต
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนเรื่องการฝึกผู้มีควาผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนเรื่องการฝึกผู้มีควาผิดปกติเกี่ยวกับการเรียนรู้
 
คู่มือการฟิ้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหนับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกการเคลื่อนที่
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคลมชักข้อมูเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวการป้องกันการผิดรูปของแขนและขา
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวการป้องกันแผลกดทับ
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ทีมีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวข้อมูลเกี่ยวกับการผิดปกคิและสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกจากนั่งไปท่ายืน
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกผลิตตะแคงตัวและลุกขึ้นนั่ง
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกผู้ที่มีอาการปวดหลังให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นการฝึกให้เคลื่อนไหว
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ฝึกเด็กให้ดูแลตนเอง
หนังสือสำหรับครู กลุ่มเด็กพิเศษ
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ฝึกผู้ใหญ่ให้ดูแลตนเอง
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมฝึกให้ดูแลตนเอง
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้าข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปตกิทางการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดการติดของข้อและลดปวด
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปตกิในการรับความรู้สึกที่มือและเท้าการป้องกันการบาดเจ็บและการผิดรูปของมือและเท้า
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปรกติทางการมองเห็นการฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีเด็กพิการการเรียนหนังสือ
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดการฝึกให้สื่อสารในเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและพูดไม่ได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดการฝึกให้สื่อสารในเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและการเคลื่อนไหวแต่ยังได้ยินเสียง
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดการฝึกให้สื่อสารในเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและการเคลื่อนไหวแต่ยังได้ยินเสียง
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนพิการการทำงานบ้าน
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนพิการกิจกรรมทางสังคม
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนพิการงานอาชีพ
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีเด็กพิการฝึกเด็กที่มีความพิการกิรกรรมการเล่นสำหรับเด็กพิการ
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีเด็กพิการฝึกเด็กที่มีความพิการให้ดูดนมแม่
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟี้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยกับการป้แงกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่2 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติด้านการเห็น
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟี้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่1 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติหรือความพิการ
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหนับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่ม 5 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางการจิตใจหรือพฤติกรรม
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่ 3 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
หนังสือสำหรับครู กลุ่มเด็กพิเศษ
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่ 4แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางกายหรือการเคลื่อนไหว
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
 
คู่มือสำหรับครอบครัวเด็กสมองพิการ
 
คู่มือสำหรับผู้ทำงานกับเด็กพิการ "การดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาการสื่อความหมาย
 
คู่มือสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการเกิดอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลด!
หนังสือสำหรับครู
การดูแลเด็กพิเศษ
45เล่ม