สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย
“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

Advertisement

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-11 เปิดอ่านแล้ว : 8661 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

ทุกสาขาอาชีพล้วนมี“หนี้สิน” ที่เกิดจากความพยายามที่ต้องการเลื่อนชนชั้นให้กับตัวเอง และครอบครัว ทั้งสิ้นคำถามคือว่า แล้ว“หนี้สินของครู” ทำไมทุกรัฐบาลต้องช่วยแก้

    ไปหาคำตอบกับ "ดร.พิษณุ ตุลสุข"  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ "ทีมข่าวคุณภาพชีวิตคมชัดลึกออนไลน์" อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู

       วันอาทิตย์ที่ 7  พ.ค.ที่ผ่านมา ดร.พิษณุ ตุลสุข ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. เป็นประธานเปิด"การสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา”และลงนามความร่วมมือ (MOU)บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กับประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (กลุ่มนำร่อง) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 16 แห่ง

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

        นัยว่าเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหนี้สินครูกลุ่มที่ “วิกฤต”  ซึ่งเป็นสมาชิก สกสค.และสหกรณ์ จากนี้ไปจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการจะไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อพิจารณา “ครู”ที่ยื่นความประสงค์เข้า "โครงการสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน" จากนั้นจะส่งรายชื่อให้คณะกรรมการกลางพิจารณา หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 9 ข้อ ก็จะได้รับการอนุมัติ วันที่ 1 มิถุนายน สกสค.จะโอนเงินให้ไปใช้หนี้วิกฤติทั้งหมด

      ว่ากันว่าปัจจุบันครูที่เป็นหนี้ทั่วประเทศทุกสังกัด ประมาณ 5 แสนคน คิดเป็นเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท แต่ สกสค. จะช่วยเหลือครูอยู่ในภาวะวิกฤตก่อน คือครูที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลาย กำลังจะถูกยึดทรัพย์ บังคับคดี ซึ่งมีประมาณ 700- 1,000 คน ซึ่งมีงบประมาณในการดำเนินเบื้องต้นนี้อยู่่ที่ 1,000 ล้านบาทเงินกู้ที่ให้ช่วยเหลือครู คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 3.5

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

  ดร.พิษณุ ตุลสุข

    คำถามคือว่า ทำไม!! ต้องช่วยครูในเมื่ออาชีพอื่นก็มีหนี้สินเป็นล้านเช่นกัน เพราะทุกคนก็ต้องมีบ้าน มีรถ มีภาษีสังคม ประเด็นนี้ ดร.พิษณุ อธิบายว่าเหตุผลที่ต้องช่วยครู เพราะครูเป็นอาชีพที่สอนเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศ ถ้าครูไม่มีความสุข มีความกังวลกับหนี้สิน กังวลกับครอบครัว ก็จะส่งผลมาต่อการทำงานไม่มีความสุข ส่งผลต่อถึงเด็กผู้เรียน อุดมการณ์ของครูลดทอนลง ความสำคัญจำเป็นต้องให้ถ้าครูมีความสุขในการทำงาน เพราะความสุขของครูส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก ซึ่งเป็นคุณภาพของประเทศ  

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

     ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการหยิบยกปัญหาหนี้สินครูมาพูดทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านใด ก็ตาม เพราะว่าปัญหนี้สินครู ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จริงๆแล้วการแก้ปัญหาหนี้สินของครูมีความพยายามทำมาโดยตลอดไม่ต่ำกว่า 30- 40 ปีแต่ไม่สำเร็จ เพราะไม่ได้แก้ไขปัญหาครบวงจร ไม่ได้วิเคราะห์ ถึงตัวแปรและองค์ประกอบที่ทำให้เกิดหนี้สินของครู

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

      เพราะการแก้ปัญหาที่หนี้สินที่ผ่านมาคือการให้ครูกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ครูก็กู้ แต่ที่สุดก็ต้องไปกู้ที่อื่นมาโปะอีก เพราะรายรับไม่เพียงพอกับการที่ส่งเงินต้นและดอกเบี้ย ยิ่งการที่สกสค.เปิดให้กู้ด้วยการเอาเงินชพค.มาค้ำประกัน ที่ปล่อยกู้กันมาตั้งแต่ ชพค.1 จนถึงชพค.7 ในปัจจุบันทำให้ยอดครูที่มีหนี้วิกฤติเพิ่มเป็น 3-4 ล้านบาท เมื่อปี 2553 ที่่มีแค่ 2 ล้านเพิ่มขึ้นเพราะไปกู้เพิ่ม

      อีกประเด็นคือครูบรรจุใหม่ที่บรรจุต่างพื้นที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะ บ้านต้องเช่า ข้าวต้องซื้อ ฉะนั้นถ้าครูบรรจุใหม่ไม่ได้รับการแนะนำที่ดี ก็จะกู้สหกรณ์มาแต่งงาน กู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ ส่งลูกเรียน ซึ่งกู้สหกรณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอ การกู้ที่เดียวไม่พอเพราะครูบรรจุใหม่กู้ได้น้อย ตามอัตราส่วนตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ครูก็ต้องกู้สถาบันการเงินอื่นๆ ธนาคารก็ให้กู้ เพราะครูเป็นอาชีพที่รายได้ที่มีความมั่นคง ก็กลายเป็นเหยื่ออันโอชะของผู้ปล่อยกู้ 

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

   "ถ้าเริ่มต้นศึกษาก็จะเข้าใจว่าปัญหาและสาเหตุของการหนี้สินครู เกิดจากครูกู้สถาบันการเงิน หักหนี้สินไม่พอ ก็เริ่มจะไปหาแหล่งเงินกู้ที่ใหม่ บัตรเครดิต กู้นอกระบบ ท้ายที่สุดก็เริ่มตึงมือ เข้าสู่ภาวะวิกฤต ชักหน้าไม่ถึงหลัง มีอย่างเดียวต้องกู้หน้าโปะข้างหลังจนคนล้อเลียนว่าครูกู้หมด ไม่กู้แต่กับระเบิด เป็นคำพูดที่เจ็บปวด จึงต้องแก้ปัญหาหนี้ให้ได้ ” ดร.พิษณุ กล่าว 

    แต่การปัญหาไม่ใช่ว่าให้ครูกู้เงินดอกเบี้ยต่ำมาแก้ปัญหาอย่างเดียว แต่ต้องมีวิธีการดูแลครูตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นครู ให้ทักษะชีวิตในการบริหารเงินรายได้ตัวเอง รวมทั้งมีแผนชีวิตของตัวเอง ซึ่งเงือนไขที่ไม่เปิดช่องทางให้ไปกู้ใหม่ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คิดว่าจะนำมาแก้ปัญหาหนี้สินครูได้ 

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

   “ดังนั้นครูที่เข้าโครงการกับสกสค.จะไปกู้ที่ไหนอีกไม่ได้ ต้องมีแผนการในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยจะมีที่ปรึกษาการเงินคอยดูแล มีครอบครัวและผู้บังคับบัญชาสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จะทำให้ครูที่เข้าโครงการมองเห็นอนาคตว่า เดือนที่ 1 เริ่มเข้าโครงการจะมีเงินหนี้ลดลง ทีปรึกษาจะ่ช่วยทำแผนระยะยาวไม่ต่ำกว่า 120-180 เดือนภายใน 10-15 ปีหนี้จะลดอย่างไร มีแผนเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ จะทำให้เห็นว่าในอนาคตจะมีเงินสะสมด้วย”

    ฉะนั้นเมื่อตกลงเข้าร่วมโครงการแล้วสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.)สกสค.ก็ปล่อยเงินกู้ให้ ครูที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งมีปัจจุบันสกสค.มีงบประมาณที่จะดำเนินการในโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยจะหักค่าดำเนินการไว้ 25 สตางค์ต่อเดือน จะทำให้มีเงิน 2.5 ล้านบาท

“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย

       เงินจำนวนนี้จะนำไปส่งกองทุนพัฒนาครู จัดอบรมฝึกอาชีพ และพัฒนาศักยภาพครูเพิ่มขึ้นได้ ส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ 6 เดือน 10 เดือนหรือ 1 ปี ก็ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างครบวงจรจริงๆ เกิดประโยชน์กับเด็กและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 

     งานนี้ “ดร.พิษณุ” ต้องลุ้นเช่นกันแผนการลดหนี้เพิ่มรายได้ของครูกลุ่มวิกฤตจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  ซึ่งจะทำให้การมองหาแหล่งทุนมาดำเนินการในโครงการนี้ไปเป็นอย่างราบรื่นด้วยเช่นกัน 

   หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ [email protected]

ขอบคุณที่มาของข่าวและภาพประกอบ : คมชัดลึก

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(9120)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(2818)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(2898)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(6059)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(10113)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(8919)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(25772)

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(9369)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(3769)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(4676)


Tags
“ครู”เป็นหนี้ทำไมต้องช่วย
MBA
IELTS
chulatutor