รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖
รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

Advertisement

Advertisement

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 619274 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! แผนการสอน ชั้นป.๑ -ม.๖

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สังคมศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์

าวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 สุขศึกษา 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ Smile 

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 เทคโนโลยีฯ

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 พระพทุธศาสนา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

Advertisement

ประถมศึกษาปีที่ 6 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คู่มือ Focus on Reading

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดนตรี - นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเซียนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.4 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.4 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.4 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.4 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.4 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.4 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.4 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.5 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.5 สุขศึกษา Update 10-7-58

ดาวน์โหลด

ม.5 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.5 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.5 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.5 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ม.5 นาฏศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - หลักภาษา

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาไทย - วรรณคดี

ดาวน์โหลด

ม.6 ภาษาอังกฤษ UpStream

ดาวน์โหลด

ม.6 สุขศึกษา

ดาวน์โหลด

ม.6 เทคโนฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 พระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

ม.6 การงานอาชีพฯ

ดาวน์โหลด

ม.6 ทัศนศิลป์

ดาวน์โหลด

ม.6 ดนตรี

ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก  สำนักพิมพ์ อจท.

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ต่างของ อจท. ได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
รวมไว้ให้แล้วที่นี่!
แผนการสอน
ชั้นป.๑
-ม.๖