สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560
11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

Advertisement

11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-27 เปิดอ่านแล้ว : 22654 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

# 11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560


1.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ประเมินนักเรียนเฉพาะชั้น ป.1 เฉพาะด้านการอ่าน


2.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ประเมิน NT (National Test) ชั้น ป.3 ด้านการคิดคำนวณ ด้านการอ่าน และด้านเหตุผล


3.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ยังใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินปลายปีของสถานศึกษา (School Assessment) ในระดับชั้นที่ไม่มีการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) โดยให้ใช้คะแนนจากข้อสอบกลางอย่างน้อย 20% จากคะแนนสอบปลายปีทั้งหมด ซึ่งการประเมินชั้น ป.2 มี 1 วิชา (ภาษาไทย) ชั้น ป.4-5 มี 3 วิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) และชั้น ม.1-2 มี 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ)


4.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.จะสร้างข้อสอบ Pre O-NET เฉพาะชั้น ป.6 และ ม.3 ไว้บริการให้กับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปใช้เตรียมความพร้อมกับโรงเรียนในสังกัดตนเองก่อนสอบ O-NET (การจัดสอบขึ้นอยู่กับว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดจะมีความประสงค์ที่จะจัดสอบ Pre O-NET)


5.  ปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :สทศ. จะประเมิน O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 จำนวน 4 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)


6.  ปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. จะประเมิน O-NET ชั้น ม.6 จำนวน 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ)

Advertisement


7.  ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการสอบ O-NET ทั้งชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 คนที่ออกข้อสอบ คือ สสวท.


8.  ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :สทศ. เป็นผู้ออก จะมีข้อสอบแบบเขียนตอบ/อัตนัย คิดน้ำหนักคะแนนเป็น 20%


9.  ปีการศึกษา 2560 ช่วงเวลาการสอบทั้งระบบของนักเรียนชั้น ม.6 จะอยู่ในช่วงใกล้เคียงและติดต่อกัน ทั้งการสอบปลายปีของโรงเรียน (School Assessment) การสอบระดับชาติ (O-NET) และการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT) ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม)


10.  ปีการศึกษา 2560 ในวิชาที่ไม่มีการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของชั้น ป.6 และ ม.3 คือ วิชาสังคมศึกษาฯ ให้โรงเรียนดำเนินการประเมินปลายปีในวิชาดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการประเมินในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และวิชาการงานฯ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยให้มีการพัฒนาเครื่องมือและวางระบบการประเมินปลายปีให้ได้มาตรฐาน


11.  ปีการศึกษา 2561 ระบบการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะมีการเปลี่ยนระบบใหม่ (5 ครั้งในการคัดเลือก ใช้หลัก 1 คน 1 สิทธิ์ และให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตรก่อนจะมีการสอบ)


-----------------------------------

โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

      ผอ.สทศ.สพฐ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยก..(8235)

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร..(1562)

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน..(10328)

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ..(13102)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(7088)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(8816)

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒..(7187)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(4007)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(3514)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(10956)


Tags
11
ข้อที่ต้องรู้
ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา
2560
MBA
IELTS
chulatutor