สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
“การุณ”สั่ง ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป"คสช."
“การุณ”สั่ง ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป

Advertisement

“การุณ”สั่ง ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป"คสช."

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-29 เปิดอ่านแล้ว : 1636 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“การุณ”สั่ง ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป"คสช."

เลขาฯ กพฐ. ร่อนหนังสือ ถึงผอ.สนง.เขตพื้นที่ฯ ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ตามคำสั่ง คสช.19/2560 ระบุต้องเห็นภาพทั้งระบบนำไปสู่การปฏิบัติ

          "เลขาฯ กพฐ."ร่อนหนังสือแจ้งผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ชี้แจงแผนปฏิบัติบูรณาการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 19/2560 ระบุต้องเห็นภาพทั้งระบบนำไปสู่การปฏิบัติ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท ย้ำระหว่างนี้ห้ามวิพากษ์แสดงความคิดปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

          ผู้สื่อข่าวเวบไซด์คมชัดลึก รายงานว่าเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คนปัจจุบัน ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งถึงเรื่องการบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ระบุว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2560 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์การปฏิบัติการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องมีการปรับวัฒนธรรมในการทำงานร่วมทั้งการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

“การุณ”สั่ง ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเรียนชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ดังนี้

          1. การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นงานปกติควรมีแผนการปฏิบัติงานที่เห็นภาพทั้งระบบในองค์กร รวมทั้งสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

          2. การปฏิบัติภารกิจตามนโยบายให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

           3. การปฏิบัติภารกิจในจังหวัดให้มีการบูรณาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานทุกระดับ ตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์รองรับขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการให้มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

          ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุในหนังสือฉบับนี้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินงานกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว และในระหว่างนี้ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัดวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค (ดูหนังสือฉบับเต็มประกอบ)

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(43346)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(2958)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(9421)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(16748)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4193)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11018)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(6940)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(16321)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(4282)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4891)


Tags
“การุณ”สั่ง
ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป"คสช."
MBA
IELTS
chulatutor