ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 28/2560
ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 28/2560

Advertisement

Advertisement

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 28/2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-07-28 เปิดอ่านแล้ว : 1876 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 28/2560

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิพล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ และว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 28/2560

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

● เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความคืบหน้างานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี หรือที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนผลงานของกระทรวงที่มีความโดดเด่นหรืองานที่ประสบผลสำเร็จแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานของโฆษกกระทรวงต่าง ๆ ขอให้ปรับวิธีการทำงาน โดยเน้นสื่อสารผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือมีความโดดเด่น โดยเน้นเรื่องราวที่มีการร้องทุกข์ด้วยที่จะต้องมีการเสนอข้อมูลการทำงาน ความก้าวหน้าและผลการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ


● ให้ ศธ.จัดระบบข้อมูลเด็กเก่งและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย จำนวน 16 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา: Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 (PMWC 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมได้มากถึง 20 รางวัล รวม 38 เหรียญ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก

จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมรายชื่อเด็กที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายนามเกียรติยศ ต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพที่เก่งและดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และเพื่อเป็นต้นแบบ (Idol) ให้กับนักเรียนอื่น ๆ ต่อไป


 แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ ศธ.

นอกจากเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว ที่ประชุมองค์กรหลักได้รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างจริงใจด้วยเนื้อหาที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง พร้อมใช้เทคนิคสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ จะมีการสร้างทีมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรทุกคนในกระทรวง เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักหน่วยงาน รู้เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ และอาจบรรจุเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอนาคตด้วย


 ความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ว่ามีความก้าวหน้าด้วยดี ส่วนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 อีก 20,000 แห่ง คาดว่าจะเห็นผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทั้งในเขตเมืองและในพื้นที่ห่างไกล พบว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกครั้งก็ได้กล่าวฝากความหวังและขอความร่วมมือจากครูบาอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการในทิศทางเดียวกัน

แม้โครงการจะฟังดูเป็นเรื่องนามธรรม แต่ก็จะประสบความสำเร็จได้หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กศจ. ได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจดีว่า ในเรื่องของการศึกษาต้องดำเนินคู่ขนานไปกับการบริหารการปกครอง รวมทั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ที่แม้จะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ แต่ก็มีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาคเป็นอย่างดี

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 28/2560

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
26/7/2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ผลการประชุมองค์กรหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่
28/2560