สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่
สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่

Advertisement

Advertisement

สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-08-01 เปิดอ่านแล้ว : 4142 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่

สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่

สมศ.เฟ้นสถานศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ล็อตแรกเดือนสิงหาคมนี้ คาดพร้อมจริงไม่เกิน 40 แห่ง ส่วนที่เหลือจะทำการประเมินตามลำดับในปีถัดไป

จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.03 น.


วันนี้(31ก.ค.) รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายใต้ 4 แนวคิด ได้แก่

1. ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงแผนการศึกษาของชาติและสากล

2. ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสาร โดยตรวจประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา

3. ไม่มีการตัดสินผล “รับรอง-ไม่รับรอง” เพื่อลดความกังวลของสถานศึกษา แต่มุ่งประเมินเพื่อพัฒนาให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา ค้นหาความสำเร็จที่โดดเด่น และเสริมแรงพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

และ4. เพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็ว โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในกระบวนการประเมิน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับต้นสังกัดนั้น ขณะนี้ได้จัดประชาพิจารณ์ครบ 4 ภูมิภาคแล้ว ปรากฏว่า

Advertisement

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกรอบมาตรฐานฯ โดยเฉพาะการให้สถานศึกษาในแต่ละระดับมีส่วนในความร่วมมือสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดและแผนการศึกษาชาติระดับประเทศ เพราะถือว่ามีส่วนสำคัญในการประเมินไม่เช่นนั้นการพัฒนาการศึกษาจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอแนะหลากหลาย เช่น ควรประเมินแบบเน้นเชิงคุณภาพไม่เน้นเอกสาร เป็นต้น
ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า จากนี้ไป สมศ.จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมปรับปรุงกรอบมาตรฐานฯ

โดยนำข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์มาพิจารณาประกอบด้วย ก่อนที่สมศ.จะสรุปเป็นกรอบมาตรฐานฯที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม สมศ.กำลังจะจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกของสมศ.ในต้นเดือนสิงหาคมนี้

เพื่อเตรียมควมพร้อมที่จะเริ่มทำการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สำหรับสถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน จำนวน 41 แห่ง ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย จำนวน 10 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 แห่ง อาชีวศึกษา 6 แห่ง และอุดมศึกษา 5 แห่ง โดยเบื้องต้น สมศ.จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมจริงๆ จากทั้งหมดที่สมัครใจ เพื่อเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ในรอบแรกก่อนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ คาดว่าจะมีสถานศึกษาที่มีความพร้อมไม่เกิน 40 แห่ง ส่วนสถานศึกษาแห่งอื่นๆจะทำการประเมินตามลำดับในปีต่อไป


อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.03 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สมศ.เฟ้นสถานศึกษารับประเมินภายนอกรอบสี่