ดึงภาคประชาสังคมช่วยปฎิรูปการศึกษา
ดึงภาคประชาสังคมช่วยปฎิรูปการศึกษา

Advertisement

Advertisement

ดึงภาคประชาสังคมช่วยปฎิรูปการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-01-03 เปิดอ่านแล้ว : 768 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดึงภาคประชาสังคมช่วยปฎิรูปการศึกษา

ดึงภาคประชาสังคมช่วยปฎิรูปการศึกษา

คณะกรรมการอิสระฯ ถก แนวทางปฎิรูปการศึกษา ดึง ภาคประชาสังคมช่วยขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบสมัชชาการศึกษา เล็งเขียนการมีสมัชชาการศึกษาใส่ไว้ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ ด้วย

พุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 15.48 น.


วันนี้ (3 ม.ค.)  ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กปอศ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเสนอบทบาทและรูปแบบของภาคประชาสังคมระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  อดีต รมช.สาธารณสุข  ที่ได้รวบรวมข้อมูลว่า ขณะนี้มีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการในระดับพื้นที่ของกลุ่มโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ยังระบุไว้ด้วยว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องมีบทบาทของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกับข้อเสนอดังกล่าวที่อยากให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เนื่องจากที่ผ่านมาการปฎิรูปการศึกษามีแต่กลไลภาครัฐที่เข้ามาช่วยดำเนินการเท่านั้น ต่อมาภายหลังถึงจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในส่วนของภาคเอกชน  ดังนั้นเพื่อให้การปฎิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเราจะต้องมีภาคประชาสังคมในรูปแบบสมัชชาการศึกษาเกิดขึ้น

Advertisement


ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การมีสมัชชาการศึกษานั้น จะต้องมีความหลากหลายเน้นการกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องช่วยปฎิรูปการศึกษาด้วยไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียว  โดยการสร้างกลไกการจัดการและเวทีบูรณาการของจังหวัด พร้อมกับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อช่วยชี้ปัญหาจัดลำดับความสำคัญและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างตรงจุด รวมถึงกำหนดเป้าหมายและแผนปฎิรูปการศึกษาจังหวัดและรณรงค์ขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมที่เหมาะสมกับพื้นที่ อย่างไรก็ตามจะมีการบรรจุเรื่องสมัชชาการศึกษาโดยภาคประชาสังคมใส่ไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ด้วย แต่จะเป็นในรูปแบบใดนั้นจะวางแนวทางหารือร่วมกันอีกครั้ง


ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  กล่าวว่า  สำหรับการจัดสมัชชาการศึกษานั้นถือว่ามีกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)รองรับไว้อยู่แล้วในการรวมตัวเป็นรูปแบบสมาคม มูลนิธิ แต่การเกิดการรวมตัวของภาคประชาชนให้เป็นสมัชชาการศึกษาและเกิดผลในทางปฎิบัตินั้นจะมีตัวเชื่อมใดได้บ้างก็ต้องมาหาแนวทางร่วมกัน  อีกทั้งบทบาทของสมัชชาการศึกษาจะเข้ามาช่วยปฎิรูปการศึกษาอย่างไร เช่น

การติดตามประเมินผล หรือการช่วยกำหนดนโยบาย เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมจึงมอบเป็นการบ้านให้  นพ.สมศักดิ์ ไปคิดว่าเมื่อเป็นสมัชชาการศึกษาเรื่องไหนควรทำหรือไม่ควรทำ หรือจะเป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการมาช่วยปฎิรูปการศึกษา รวมถึงบทบาทในระดับพื้นที่ควรเป็นแบบไหน.

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 15.48 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ดึงภาคประชาสังคมช่วยปฎิรูปการศึกษา