ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน
ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

Advertisement

Advertisement

ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-02-18 เปิดอ่านแล้ว : 37985 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ปลายปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 นั้น ในการนี้เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรจึง ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 เมษายนพ.ศ 2557 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียนดังนี้

1 การกำหนดสัดส่วน การใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียนให้สถานศึกษากำหนดได้ตามความเหมาะสม

2 ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียนถือเป็นข้อสอบกลางสถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทางดังนี้

2.1 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.2 ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูงมีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

2.3 ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นๆที่เป็นข้อสอบวัดความคิดขั้นสูงมีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐานเช่นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นต้น

Advertisement

3 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 ยังคงให้บริการเหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการข้อสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศณวันที่ 23 มกราคมพ. ศ. 2561

นายบุญรักษ์ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ที่มา : สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วน!
สพฐ.ออกประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน