ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-02-21 เปิดอ่านแล้ว : 10990 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียบ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 1 )

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนได้กำหนดวันประกาศผลสอบโอเน็ตของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งประกาศหลังจากวันที่นักเรียนจบการศึกษาแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ. 1) กรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีแนวปฏิบัติดังนี้

1 ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ. 1) ที่จะออกให้ผู้เรียนข้อมูลต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง

2 การกรอกวันเดือนปีที่อนุมัติการจบหลักสูตรลงในช่องวันอนุมัติการจบและลงวันเดือนปีที่ผู้เรียนออกจากโรงเรียนในช่องวันออกจากโรงเรียนโดยปกติทั้งสองวันจะเป็นวันเดียวกันยกเว้นในกรณีโรงเรียนยังทำหลักฐานไม่เสร็จหรือกรณีพิเศษอื่นๆวันอนุมัติการจบที่ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียนอาจไม่ตรงกับวันที่ผู้เรียนออกจากโรงเรียนก็ได้ (คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2533 )

Advertisement

ดังนั้นในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพ 1 ปีการศึกษา 2560 ในช่องวันอนุมัติการจบให้กรอกวันที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา ๖ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561) ส่วนช่องวันออกจากโรงเรียนให้กรอกวันที่สถานศึกษาบันทึกผลการสอบ o-net เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโดย ให้อ่านดุลพินิจของ สถาน ศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

ที่มา : สวก. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
เรื่อง
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.1)