ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน
ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน

Advertisement

Advertisement

ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-07 เปิดอ่านแล้ว : 11921 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน

ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน หลังจากที่คุณครูมีปัญหาในการกรอกข้อมูลผลการสอบข้อสอบกลางผ่านระบบออนไลน์ วันนี้สพฐ.ได้ยกเลิกการกรอกข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การดำเนินการรายงานผลผ่านระบบของแบบทดสอบมาตรฐานกลาง สพฐ.นะครับ เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จากการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลางพบว่ามีปัญหาเชิงระบบ ขาดความคล่องตัวและความสะดวก ในการเข้าถึง ยังเป็นการสร้างภาระให้กับโรงเรียนนั้น ในการนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น และลดภาระให้กับ โรงเรียนจึงมีแนวดำเนินการดังนี้

1. สพฐ. ขอปิดระบบการกรอกและประมวลผลข้อสอบกลางด้วยโปรแกรมดังกล่าว

2. ขอให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลและคิดคะแนนจากการสอบด้วยวิธีการของโรงเรียนเองได้ โดยไม่ต้องกรอก ผลสอบและรายงานข้อมูลผ่านระบบฯ ส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.

3. เพื่อเป็นการบริการและช่วยเหลือโรงเรียนในการวิเคราะห์ผลการสอบทาง สพฐ. จะบริการโปรแกรม Excel ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน โดยจะอัพโหลดโปรแกรมให้ใช้ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

4. สำหรับโรงเรียนที่ได้กรอกผลการสอบผ่านระบบมาแล้วนั้น ทาง สพฐ. จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลการ

ทดสอบของโรงเรียนดังกล่าว เพื่อวิเครำะห์ผลในภาพรวมคุณภาพของผู้เรียนจากการใช้ข้อสอบกลางเพื่อสะท้อน

ผลในการดำเนินงานต่อไป

Advertisement

ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

อีกข้อความที่ส่งต่อในช่องทาง Line ครับ

“เรียน ผู้รับผิดชอบงานข้อสอบกลาง

จากการใช้โปรแกรมประมวลข้อสอบกลาง พบว่ามีปัญหาเชิงระบบ ความคล่องตัวและความสะดวกในการเข้าถึง และยังเป็นการสร้างภาระให้กับ รร นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และลดภาระให้กับ รร จึงมีแนวดำเนินงานดังนี้

1.สพฐ ขอปิดระบบการกรอกและประมวลข้อสอบกลางด้วยโปรแกรมดังกล่าว

2.ขอให้ รร วิเคราะห์ผลและคิดคะแนนจากการสอบไปใช้เอง ด้วยวิธีการของ รร. โดย ไม่ต้องมากรอกผลสอบและรายงานข้อมูลผ่าน ระบบฯมายังเขต และ สพฐ แล้ว

3.เพื่อเป็นการบริการและช่วยเหลือ รร ในการวิเคราะห์ ทาง สพฐ จะบริการโปรแกรม excell ให้ กับ รร เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับ รร โดย สพฐ จะอัพโหลดโปรแกรม excell ให้ใช้

ข่าวจาก สำนักทดสอบทางการศึกษาครับแล้วเขตพื้นที่จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบต่อไป

ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ. สพฐ. วันที่ 7 มีนาคม 2560

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วน!
สพฐ.ปิดระบบ
กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว
จะให้บริการไฟล์
excel
แทน