ก.ค.ศ.อนุมัติขรก.ครูฯให้มีและเลื่อน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย
ก.ค.ศ.อนุมัติขรก.ครูฯให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

Advertisement

Advertisement

ก.ค.ศ.อนุมัติขรก.ครูฯให้มีและเลื่อน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-23 เปิดอ่านแล้ว : 10393 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.อนุมัติขรก.ครูฯให้มีและเลื่อน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

ก.ค.ศ.อนุมัติมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคระกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย ได้แก่

ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย

Advertisement

และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดังนี้

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)อำนาจเจริญ นางสวิตตา มุ่งธนวรกุล โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา( สพม.) ขต 31 นางฉวีวรรณ จันทรชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนางราตรี วีระวัฒน์โสภณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว สพม.เขต 7

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่

นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สพป.สมุทรสาคร นายไพโรจน์ ชนะภัย โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายอิสมัน อิสสะมะแอ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) สพป.ระยอง เขต 1 นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 นายประวิทย์ จันทา โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายสมนึก อ่อนคง โรงเรียนวัดเขาแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1

เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสุพร สามัตถิยะ สพป.ยโสธร เขต 1 นายอวยชัย ศรีตระกูล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนพพร มากคงแก้ว สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่มา : มติชนออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ก.ค.ศ.อนุมัติขรก.ครูฯให้มีและเลื่อน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
18
ราย