สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้
ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

Advertisement

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-19 เปิดอ่านแล้ว : 5800 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

ด่วนที่สุด

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการย้ายฯ (ว ๒๔/๒๕๖๐)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๗๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๒๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งให้ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยื่นคําร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไว้เป็น การชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง ทางปกครอง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครอง ชั้นต้น (ศาลอุบลราชธานี) เป็นให้ยกคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการต่อไป จึงมีมติดังนี้

๑. ให้ยกเลิกการชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๒. กําหนดให้ดําเนินการพิจารณาย้าย ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๒.๒ กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการพิจารณาย้าย ผู้ที่ยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ที่มีอยู่เดิม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

ภารกิจระบบตําแหน่งและวิทยฐานะที่ ๒ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๔๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๒๙

 

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้ ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(0)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(2272)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(5368)

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ...(4553)

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(50448)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3404)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(11140)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(17741)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4808)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11347)


Tags
ด่วนที่สุด!!
ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน
ถ้ากศจ.
พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปได้
MBA
IELTS
chulatutor