นายกฯเร่งกอปศ.ปฏิรูปการศึกษา เผยกำลังจัดทำ พรบ.โรงเรียนในกำกับของรัฐ
นายกฯเร่งกอปศ.ปฏิรูปการศึกษา เผยกำลังจัดทำ พรบ.โรงเรียนในกำกับของรัฐ

Advertisement

Advertisement

นายกฯเร่งกอปศ.ปฏิรูปการศึกษา เผยกำลังจัดทำ พรบ.โรงเรียนในกำกับของรัฐ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-24 เปิดอ่านแล้ว : 1971 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

นายกฯเร่งกอปศ.ปฏิรูปการศึกษา เผยกำลังจัดทำ พรบ.โรงเรียนในกำกับของรัฐ

นายกฯเร่งกอปศ.ปฏิรูปการศึกษา เผยกำลังจัดทำ พรบ.โรงเรียนในกำกับของรัฐ

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกอปศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยมองความจำเป็น 3 ประการ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติทีใช้อยู่ปัจจุบัน และสถานการณ์ที่เป็นความต้องการของคนในอนาคต ซึ่งมีประเด็นที่เห็นตรงกันแล้ว 2 เรื่องคือ

การเกิดสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา กับคนที่มีการบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่น่าจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มสมรรถนะของตนเอง ตลอดจนคนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในลักษณะต่าง ๆ โดยวิธีการดูแลบุคคลเหล่านี้ คือการเรียนร่วม อยู่ในระบบการศึกษาปกติที่ปรับให้รับคนเหล่านี้ และการมีสถานศึกษาเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในสถานศึกษาตามปกติได้ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

นพ.จรัส กล่าวต่อว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ขณะนี้มีอยู่ 106 มาตราแต่ระหว่างการพิจารณาอาจจะมีการปรับลดลงอีก พ.ร.บ.ฉบับนี้ถือเป็นเหมือนกับธรรมนูญการศึกษา ที่จะต้องมีกฎหมายลูกซึ่งเริ่มมีออกมาแล้ว เช่น ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างพ.ร.บ.โรงเรียนในกำกับของรัฐ ร่างพ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กอปศ.ได้นำเสนอแผนชาติด้านการศึกษา เข้าที่ประชุมเป็นเรื่องเพื่อทราบ

Advertisement

แต่นายกฯได้ใช้เวลากับเรื่องการศึกษา เกือบครึ่งหนึ่งของเวลาประชุมทั้งหมด และให้ข้อสังเกตในแต่ละประเด็น เช่นเรื่องสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน นายกฯเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ต้องไปดูว่า องค์กรที่มีอยู่เดิม ซ้ำกับองค์กรที่เกิดใหม่อย่างไร และถ้าซ้ำก็ให้มารวมกับองค์กรใหม่ ชัดเจนว่านายกฯ เห็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และค่อนข้างชัดว่า ประเด็นที่นายกฯสั่งการมา และเรื่องที่กำลังทำอยู่ รวมทั้งการทำพ.ร.บ.ต่าง ๆ ค่อนข้างช้า ทั้งที่เป็นเรื่องที่ประชาชนเฝ้าดูว่า เปลี่ยนอย่างไรจึงจะมีความหมายจริง ๆ ต่อประชาชนและนักเรียน ซึ่งเรื่องนี้กอปศ.ก็ต้องนำมาดูเพิ่มเติม

 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จะดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ภารกิจดูทั้งเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล และสื่อทั้งสื่อสิงพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจะมีการจัดกลไกความเชื่อมโยงระหว่างตัวสถาบันกับหน่วยงานส่วนกลางในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่และสถานศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในรอบนี้เน้นการเรียนตลออดชีวิต เพราะฉะนั้น ระบบการเรียนทั้งหมดต้องสามารถเชื่อมโยง ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนผ่าน เทียบโอนการเรียนได้ในทุกช่องทาง

 

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์ 24 เมษายน 2561

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
นายกฯเร่งกอปศ.ปฏิรูปการศึกษา
เผยกำลังจัดทำ
พรบ.โรงเรียนในกำกับของรัฐ