สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

Advertisement

สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-30 เปิดอ่านแล้ว : 5788 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทอคอมขอนำหนังสือราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ทั้งในส่วน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๑๕๒ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

          ๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๕๐๐๔/ว ๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒)จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและ งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อดําเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทําหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในสังกัด ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไป อย่างต่อเนื่อง ทันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก โครงการครูผู้ทรงคุณค่า แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจะโอนงบประมาณให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

 

สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ที่ ศธ 04009/ว2240 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพป.)

1. ไฟล์ที่ 1 หนังสือ [' ขนาดไฟล์ 53.54 KB ']
2. ไฟล์ที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [' ขนาดไฟล์ 115.31 KB ']
3. ไฟล์ที่ 3บัญชี สพป. [' ขนาดไฟล์ 166.34 KB ']

สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ที่ ศธ 04009/ว2241 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพม.)

1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [' ขนาดไฟล์ 51.31 KB ']
2. ไฟล์ที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย [' ขนาดไฟล์ 115.31 KB ']
3. ไฟล์ที่ 3 บัญชี สพม. [' ขนาดไฟล์ 76.3 KB ']

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(1763)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(2544)

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ...(4043)

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(49239)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3301)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(10748)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(17324)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4567)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11263)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(7104)


Tags
สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ.2561
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
MBA
IELTS
chulatutor