สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
กอปศ.ผุดอนุกก.ปฏิรูปโครงสร้าง ควบรวมหน่วยงานศึกษา5 ‘กระทรวง-กรม’
กอปศ.ผุดอนุกก.ปฏิรูปโครงสร้าง ควบรวมหน่วยงานศึกษา5 ‘กระทรวง-กรม’

Advertisement

กอปศ.ผุดอนุกก.ปฏิรูปโครงสร้าง ควบรวมหน่วยงานศึกษา5 ‘กระทรวง-กรม’

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-02 เปิดอ่านแล้ว : 3761 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

กอปศ.ผุดอนุกก.ปฏิรูปโครงสร้าง ควบรวมหน่วยงานศึกษา5 ‘กระทรวง-กรม’

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กับเรื่องสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไม่ได้ข้อสรุปอะไรเพิ่มเติม แต่การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ด้านนพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กอปศ. กล่าวว่า ขณะนี้ทาง กอปศ. ได้ตั้ง อนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เนื่องจากมองว่าการปฏิรูปโครงสร้างครั้งนี้ ไม่ได้ปฏิรูปเฉพาะภายในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เท่านั้น แต่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีกระทรวงอย่างน้อย 4- 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย

เช่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งที่มาของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ มาจากหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปี 60 ในมาตรา 258 ข้อ จ. คือ การปฏิรูปทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในอนุ 4 กำหนดใน รัฐธรรมนูญ คือให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และให้ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่

“อนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มี 3 เป้าหมายด้วยกัน คือ 1. เด็ก เยาวชนพลเมืองทุกช่วงวัยจะได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้มีคุณภาพ และ3.ครูและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องที่มาจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพ ทั้งนี้ 3 ส่วนนี้เป็นเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา” นพ.เฉลิมชัย กล่าว และว่า การปฏิรูปโครงสร้างครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะออกมาช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายทั้ง 3 เป้าหมายนั้นบรรลุผล และการพิจารณาโครงสร้างมีหลัก 5 ข้อด้วยกัน คือ 1.การปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้จะต้องตอบสนองให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีพัฒนาการต่อเนื่องดีขึ้นอย่างได้ผลและให้ผ่านการปฏิรูปครั้งนี้ไปด้วยความราบรื่น 2. ยึดสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 3.ต้องกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษา และการกระจายอำนาจนั้น ให้มีดุลยภาพเหมาะสม 4. โครงสร้างใหม่นี้ต้องกะทัดรัด ทันสมัย เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน และ 5.ให้ครอบคลุมทุกมิติการศึกษา

นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ข้อเสนอเบื้องต้น มีอยู่ 3 ด้านด้วยกันที่จะต้องพิจารณา คือด้านนโยบาย ด้านการควบคุมกำกับ และด้านการปฏิบัติ ซึ่งทางกอปศ.จะเน้นด้านการปฏิบัติ โดยเน้นสถานศึกษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะ อุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัธยาศัย ด้านนโยบายและด้านการควบคุมกำกับ จะทำการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป และที่กำลังจะทำความชัดเจนให้มากขึ้น ในขณะนี้คือคำว่าสถานศึกษานิติบุคคล ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 3 คำ คือ

Advertisement

1.สถานศึกษาในกำกับของรัฐ หมายความว่าเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในกำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคลที่มีอิสระในการบริหารจัดการตนเองด้านในด้านหนึ่ง คือ การบริหารจัดการทั่วไป บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารบุคคล และโดยสมัครใจ เฉพาะที่มีความพร้อม 2.โรงเรียนร่วมพัฒนา และ3.โรงเรียนประชารัฐ ทั้ง 3 คำ เบื้องต้น นิยามว่า เป็นโรงเรียนของรัฐแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่อาจจะแตกต่างหรือเหมือนกัน

“โรงเรียนพื้นฐานขณะนี้ มีจำนวนกว่า 30,000 โรงเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนของรัฐชนิดบริหารจัดการแบบราชการ และจะมีการหยิบบางโรงเรียนในจำนวนนี้เข้ามาทำให้ทันสมัยเหมาะสมขึ้นโดยดึงเอกชนเข้ามาช่วย โดยยังคงเป็นโรงเรียนของรัฐอยู่ ทั้งนี้จะต้องทำการปฏิรูปและทำความเข้าใจกับสาธารณชนและเดินหน้าไปพร้อมกัน เป็นงานทั้งหมดที่ อนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นำเสนอต่อที่ประชุมวันนี้” นพ.เฉลิมชัย กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์ 1 พ.ค. 2561

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้..(6673)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(7598)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(5066)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(14501)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(3688)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4182)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(7650)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(11778)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(12376)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(31494)


Tags
กอปศ.ผุดอนุกก.ปฏิรูปโครงสร้าง
ควบรวมหน่วยงานศึกษา5
‘กระทรวง-กรม’
MBA
IELTS
chulatutor