สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Advertisement

กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 2310 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
มาทำความรู้จัก กศน. พร้อมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นการศึกษาลักษณะพิเศษ มีรูตามสภาพความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน
อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

เมื่อพูดถึงกศน. หรือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยทั่วไปมักจะรู้จักว่า เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การเรียนในระบบโรงเรียน  แต่เป็นการการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน ความพร้อมของแต่ละบุคคล

 และเมื่อพูดถึงกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ต้องบอกว่า มี 3 กลุ่มใหญ่  คือ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พลาดโอกาส และ ผู้ขาดโอกาส โดยทั้ง 3 กลุ่มใหญ่นี้ จำแนกย่อยได้อีก เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนกลุ่มผู้พลาดโอกาส ได้แก่  เด็ก/เยาวชนที่ออกกลางคันจากระดับการศึกษาภาคบังคับ  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ  ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  เด็ก เยาวชนเร่ร่อนหรือไร้บ้าน  เด็กเยาวชนลูกกรรมกรก่อสร้าง  เด็กเยาวชนที่มีความพร้อมแต่ไม่ต้องการรับการศึกษาในระบบปกติ และ ผู้สูงอายุ  สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาส  ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในบริเวณชายแดน  ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลหรือยากลำบากในการคมนาคมติดต่อสื่อสาร  คนไทยในต่างประเทศ  ผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ และบุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์  

 
ทุกกลุ่มเป้าหมายล้วนมีความสำคัญ ที่สำนักงาน กศน.ต้องดูแล โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ประจำปี 2561กศน. กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ของ กศน.ด้วย โดย กศน.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความพร้อมพื้นฐานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

Advertisement

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ กศน.ได้ทิ้งท้ายอีกว่า นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่ กศน.จะต้องดูแลแล้ว ยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่ง ที่ กศน.ต้องให้เครดิตในฐานะหัวหมู่ทะลวงฟัน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จัดกิจกรรม จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้เรียน คือ กลุ่มครู กศน. ที่ กศน.จะต้องให้การดูแล โดยเฉพาะครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  ที่ทำหน้าที่สอนเด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนพิการ เป็นต้น ซึ่งต้องถือว่าครูกลุ่มนี้มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากในการเข้าหากลุ่มเป้าหมาย  เพราะต้องเป็นคนที่รัก เสียสละ และเข้าใจจริง ๆ ถึงจะเป็นครูสอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้ ซึ่ง กศน.จะพยายามดูแลไม่ทอดทิ้งเช่นกัน


อรนุช วานิชทวีวัฒน์.

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ ออนไลน์ อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(15)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(2276)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(5398)

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ...(4557)

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(50462)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3406)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(11144)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(17742)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4808)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11348)


Tags
กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
MBA
IELTS
chulatutor