คลอด16มาตรการเข้มป้องกันเด็กอาชีวะตีกัน ห้ามรับน้อง-ปิดสถาบัน
คลอด16มาตรการเข้มป้องกันเด็กอาชีวะตีกัน ห้ามรับน้อง-ปิดสถาบัน

Advertisement

Advertisement

คลอด16มาตรการเข้มป้องกันเด็กอาชีวะตีกัน ห้ามรับน้อง-ปิดสถาบัน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-01 เปิดอ่านแล้ว : 1056 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คลอด16มาตรการเข้มป้องกันเด็กอาชีวะตีกัน ห้ามรับน้อง-ปิดสถาบัน

นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ ผบก.อก.บช.น. นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง ประมาณ 40 แห่ง ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 16 มาตรการ เพื่อทำให้อาชีวศึกษามีความเป็นกลุ่มเดียวกันไม่แยกสถาบัน เป็นมาตรการที่มีความเข้มข้นมากขึ้น


1. ให้มีการสั่งปิดสถานศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งชั่วคราวและถาวร แต่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาจำนวนมาก


2. ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ  โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปข้อดี ข้อเสียใน 2 รูปแบบคือ เปลี่ยนให้ใส่ชุดไปรเวท มาเรียนพอเข้าสถาบันค่อยใส่เสื้อช็อป หรือใส่เครื่องแบบที่เหมือนกันทั้งประเทศ แต่ก็ยังมีผู้แย้งว่า หากใส่เหมือนกันก็ยังรู้ได้ว่าเป็นเด็กอาชีวะ หากได้ข้อสรุปจะเริ่มดำเนินการทันที


3. ดำเนินโครงเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา โดยจับเอานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)1 ต่างสถาบันมาใช้ชีวิตร่วมกัน  เพื่อจะได้รู้จักและเป็นเพื่อนกัน


4. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารช่วยอบรมสร้างระเบียบวินัย


5. สนับสนุนให้เรียนหลักสูตรรักษาดินแดน(รด.) โดยทางพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


6. ให้แต่ละสถาบันจัดเวลาเข้า- เลิกเรียนไม่ให้ตรงกัน


7. สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น


8. ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมทั้งในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นทั้งจิตอาสา กีฬา และดนตรี


Advertisement

9.ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอดส่องดูแลอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนรับผิด

ชอบด้วย


10. ให้สถานศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามและพูดคุยกับผู้ปกครองที่บ้าน


11. ดูแลตรวจค้นอาวุธร้ายแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา


12. ใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้าช่วย ทำให้เด็กเห็นว่าการทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งไม่ดี และเกิดผลกระทบกับสังคม 


13. มาตรการปะ ฉะ ดะ ซึ่งทางพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการตรวจสอบ ป้องกันอย่างเข้มข้นทำให้ไม่เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท และมีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น


14. สร้างความเข้มแข็ง และสัมพันธภาพของสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กัน


15. ดำเนินการกับศิษย์เก่าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม


16. ห้ามจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในสถานศึกษา เช่น จัดรับน้อง


นอกจากนั้นที่ประชุมยังหารือว่า ควรจะนำมาตรการดี ๆ ที่แต่ละวิทยาลัยดำเนินการไปแล้วมาขยายผล สนับสนุนให้เกิดการดำเนินการทั่วประเทศ


ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์มติชน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คลอด16มาตรการเข้มป้องกันเด็กอาชีวะตีกัน
ห้ามรับน้อง-ปิดสถาบัน