ด่วน!! ผอ.สพค.สพฐ. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก
ด่วน!! ผอ.สพค.สพฐ. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก

Advertisement

Advertisement

ด่วน!! ผอ.สพค.สพฐ. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-06-02 เปิดอ่านแล้ว : 6103 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน!! ผอ.สพค.สพฐ. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก

เรียนทุกท่านทราบ

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ระบบ http://training.obec.go.th จะดำเนินการดังนี้
- ที่นั่งใน waiting list จะถูกยกเลิก
- ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก
- ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว และได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียนแล้ว จะได้รับการดำเนินการต่อไป (กลุ่มบุคคล/การเงิน ของเขตพื้นที่)
- ครูไม่ต้องกดยืนยันใดๆ เนื่องจากการลงทะเบียนของครูจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผอ.โรงเรียน
- เขตพื้นที่ (กลุ่มบุคคล/การเงิน) สามารถกดปุ่มรับทราบได้หลังจากวันที่ 3 โดยไม่มีผลใดๆ เนื่องจากระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนเฉพาะที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.โรงเรียนและเป็นที่นั่งสำรอง เพื่อคืนงบประมาณให้ครู


*** สำหรับครูที่ยังไม่ได้หลักสูตรอบรมในรอบนี้ สามารถเลือก shopping หลักสูตรได้อีกครั้ง ในวันที่ 15 – 22 มิ.ย. 61
…………………….


ระหว่างทำการเปิด shopping รอบ 2 ในวันที่ 15 - 22 มิ.ย.61 ระบบ http://training.obec.go.th จะดำเนินการดังนี้
- หลักสูตร/รุ่นของรอบที่ 2 จะเปิดให้ครูได้เลือก shopping ได้ในช่วงนี้
- หลักสูตรในรอบที่ 1 ทางหน่วยพัฒนาสามารถขอเปิดรุ่นเพิ่มเติมได้ จากคุรุพัฒนา
- หลักสูตร/รุ่นในรอบที่ 1 ที่ยังมีที่นั่งว่างอยู่จะเปิดให้ครูเลือก shopping ได้ในรอบที่ 2 (โดยต้องเลือก shopping ก่อนจัดอบรมวันแรก 15 วัน)
- ที่นั่งในรอบที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากผอ. แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
…………………..

Advertisement


ผอ.สพค.
วันที่ 2 มิถุนายน 2561
เวลา 10.30 น

ด่วน!! ผอ.สพค.สพฐ. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก

ด่วน!! ผอ.สพค.สพฐ. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก

ด่วน!! ผอ.สพค.สพฐ. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลังจากวันที่ 3 มิ.ย.61 ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน จะถูกยกเลิก

ที่มา : line  ผอ.สพค.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วน!!
ผอ.สพค.สพฐ.
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
หลังจากวันที่
3
มิ.ย.61
ที่นั่งที่ลงทะเบียนแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผอ.โรงเรียน
จะถูกยกเลิก