สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-08-24 เปิดอ่านแล้ว : 19545 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สวัสดีครับ วันนี้ (24 สิงหาคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมีวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน สถานศึกษา ซึ่งสามารถเลือกดําเนินการจ่ายเป็นเงินสด หรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ครับ

1 ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 

2 ค่าเสื้อผ้า และวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน

3 ค่าอาหาร หรือคูปองค่าอาหาร 

4 ค่าพาหนะในการเดินทาง หรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน

5 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการ จําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น

6 สําหรับนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org/ มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐาน สําหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียน ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

6.1 โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัด เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

6.2 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวส่งงบประมาณ กลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

Advertisement

โดย ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการ และจํานวนเงินแต่ละรายการ ที่ส่งคืน) พร้อมหนังสือนําส่ง แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

7 กรณีสถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

8 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน และใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน

สําหรับรายละเอียดบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจนรายบุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org โดยเข้าระบบด้วยรหัสของเจ้าหน้าที่โรงเรียนครับ

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ด้านล่างครับ

1. หนังสือแจ้ง จัดสรร นร. ยากจน 1.2561

2. บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติสรุปรายเขต 1.61

3. บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก 1.61

4. บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รายโรง 1.61

5. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร 1.61

อ้างอิงข้อมูลจาก  : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(9296)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(2850)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(2933)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(6118)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(10201)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(8977)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(25930)

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(9381)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(3791)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(4681)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา
2561
MBA
IELTS
chulatutor