สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-04 เปิดอ่านแล้ว : 9431 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค คและกําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง) สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑๔ ตําแหน่ง รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดําเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัย การประเมินประวัติ ประสบการณ์ทาง การบริหารและผลงาน (ภาค ก) รวมทั้ง การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ห้าสิบ และรวมทั้งสองภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ จํานวนสองเท่าของตําแหน่งว่าง โดยเรียงลําดับ ตามตัวอักษร และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวนทั้งสิ้น ๒๘ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๔ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ พร้อมนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และหากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการ สัมภาษณ์ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Advertisement

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(4063)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(1780)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(2802)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(10049)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(6494)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1366)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(16958)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5337)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1910)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(6811)


Tags
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาค
และภาค
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ภาค
และกำหนดวัน
เวลา
และสถานที่สัมภาษณ์
(ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)
MBA
IELTS
chulatutor