ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-12 เปิดอ่านแล้ว : 27312 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

วันนี้ 12 ต.ค. 61 OBECLINE 2018 ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เรียน ผอ.สพท.ทุกท่าน

ตามที่สำนักงาน กคศ.ได้มีการชี้แจงการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะของครูให้ทราบ โดยมีประเด็นที่ครูมีความวิตกกังวลอยู่ 2 ประเด็น บัดนี้ รมว.ศธ. สำนักงานกคศ.และสพฐ. ได้หารือในทางปฎิบัติที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริงของครูแล้ว โดยกคศ.จะปรับการปฎิบัติประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1.ประเด็นครูปฐมวัย ที่ถูกนับชั่วโมงการสอนเพียง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะให้นับชั่วโมงการปฎิบัติงานอื่นๆในห้องเรียนรวมด้วยเช่นการเตรียมกิจกรรม การดูแลนักเรียนระหว่างนอน ด้วยเป็นต้น เพราะทุกอย่างเป็นการปฎิบัติงานจริง

Advertisement

2.กรณีบันทึก Log Book ที่กำหนดให้ครูต้องบันทึก Online ผ่านโปรแกรม Excel เพื่อส่งเข้าฐานข้อมูลของสำนักงานกคศ.ให้ปรับเป็นการบันทึกด้วยการเขียนในสมุดบันทึกหรือเอกสารรูปแบบที่ครูกำหนด ให้มีสาระตามที่กคศ.กำหนด แล้วเมื่อถึงระยะเวลาที่จะใช้เป็นหลักฐานหรือเวลาที่กคศ.กำหนด ให้ครูรับรองเอกสารของตนเองพร้อมให้ ผอ.โรงเรียนลงนามรับรอง หรือจะลงในโปรแกรม Lteacher ของกคศ. ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้ สำนักงานกคศ.จะได้แจ้งแนวปฎิบัติเป็นทางการต่อไป

บุญรักษ์ ยอดเพชร ..เลขาธิการกพฐ.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

ที่มา : OBEC LINE 2018

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วน!!
สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก
Logbook
เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ