ดาวน์โหลดหนังสือ! รู้จักเด็ก ทั้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น
ดาวน์โหลดหนังสือ! รู้จักเด็ก ทั้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือ! รู้จักเด็ก ทั้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-08 เปิดอ่านแล้ว : 2177 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือ! รู้จักเด็ก ทั้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

รู้จักเด็ก ทั้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่
 
พัฒนาการเด็กแต่ละวัย เป็นฐานองค์ความรู้ที่จำเป็นมากสำหรับผู้ดูแลเด็กทุกวัย โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจได้ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจริงเพื่อดูแลบุตรหลาน การเลี้ยงดูก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกับหนังสือ “รู้จักเด็กทั้งตัวและหัวใจ : เคล็ดลับการเป็นพี่เลี้ยงคู่ใจ” เนื้อหาในหนังสือที่นอกจากจะเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (กล้ามเนื้อมัดใหญ่, กล้ามเนื้อมัดเล็ก, ภาษา และไหวพริบปฏิภาณ) แรกเกิดจนเข้าวัยรุ่น โดยทำให้เข้าใจและจดจำได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดเล็กๆ สำหรับสารพันปัญหาที่พบบ่อย หรือคำแนะนำแบบสั้นๆ ง่ายๆ ในการดูแลเด็กอีกมากมาย จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างมาก ซึ่งเป็นเนื้อหาองค์ความรู้วิชาการบวกกับประสบการณ์ มาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้

ผู้เขียน: 
สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้จัดทำ: 
แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดหนังสือ!
รู้จักเด็ก
ทั้งตัวและหัวใจ
:
พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น