สพฐ.ประกาศ ปีการศึกษา 62 ไม่เปิดอนุบาล 3 ขวบ
สพฐ.ประกาศ ปีการศึกษา 62 ไม่เปิดอนุบาล 3 ขวบ

Advertisement

Advertisement

สพฐ.ประกาศ ปีการศึกษา 62 ไม่เปิดอนุบาล 3 ขวบ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-20 เปิดอ่านแล้ว : 12193 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.ประกาศ ปีการศึกษา 62 ไม่เปิดอนุบาล 3 ขวบ

ปีการศึกษา 62 สพฐ. รับอนุบาล 2,3 ส่วนอนุบาล1 ให้ อปท.กับ สช.จัดการสอน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า

ที่ประชุมหารือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของชั้นอนุบาล โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ ขอให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

ส่วนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ให้รับเด็กชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ และอนุบาล 3 อายุ 5 ขวบ เข้าเรียนเป็นหลัก

ยกเว้นในพื้นที่นั้นไม่มีโรงเรียนในสังกัด อปท. และ สช. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนแจ้งให้ สพฐ.รับทราบ จากเดิมต้องเสนอเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา แต่ขณะนี้ได้กระจายอำนาจส่วนนี้ไปให้ กศจ.แล้ว

Advertisement

การกำหนดแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้ กศจ.ตัดสินมากขึ้น และในการประชุมร่วมกับ อปท.

และมอบหมายให้ สพฐ.สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าอนุบาล 1 อายุ 3 ให้ไปเริ่มที่ อปท. และ สช. เป็นหลัก ยกเว้นโรงเรียนสังกัด สช.หรือ อปท.ไม่มี โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จะเข้าไปดูแล เพื่อบริการประชาชน และทำตามรัฐธรรมนูญ

“จากนี้ สพฐ. จะทำหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติ ขณะเดียวกัน สพฐ.จะประสานสำนักงานปลัด ศธ. ให้ประสานไปยัง กศจ. เพื่อรับทราบและให้ใช้ดุลยพินิจแทน สพฐ.

การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อย้ำนโยบายให้ชัดเจนหากมีโรงเรียนใดฝ่าฝืนเปิดรับเด็กอนุบาล 1 เข้าเรียน ทั้งที่ในพื้นที่มีโรงเรียนสังกัด อปท. และ สช.อยู่ โดยไม่มีเหตุผล และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กศจ. จะถือว่าขัดนโยบายของผู้บังคับบัญชา อาจจะต้องพิจารณาเชิงบริหารต่อไป

การให้ อปท. และ สช.รับเด็กชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ ดูแล ไม่ถือว่า สพฐ.ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพราะรัฐธรรมนูญฯ กำหนดว่าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งรวมถึง อปท. และ สช. ด้วย ยกเว้นพื้นที่นั้น เขาไม่จัดแล้ว โรงเรียนของสพฐ.จะรับเข้าเรียน

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.ประกาศ
ปีการศึกษา
62
ไม่เปิดอนุบาล
3
ขวบ