ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)
ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

Advertisement

Advertisement

ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-24 เปิดอ่านแล้ว : 3987 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2561 เพจ ศธ 360 องศาได้เผยแพร่ คำแถลงการณ์ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจหลักการที่ตรงกัน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ด้วยกัน 4 ข้อดังนี้ครับ

1. ระบบการรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือ TCAS ดําเนินวิธีการคัดเลือกโดยที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการรับเข้าในปี 2562 รวม 5 รอบ ประมาณ ธ.ค.61/มี.ค.62/พ.ค.62/มิ.ย.62/ก.ค.62 ตามลําดับ โดยรอบที่ 2 และ 3 ใช้คะแนนสอบ ส่วนรอบอื่นๆ อาจใช้ PORTFOLIO/สอบสัมภาษณ์/โควต้า ฯลฯ

2. ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรครู) 5 ปีเท่านั้น และมีมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งกําลังพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งคาดว่าจะจัดทํา หลักสูตรครู 4 ปี เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นจึงจะประกาศรับสมัครนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยแต่ ละแห่งสามารถเลือกสอนในหลักสูตรครูแบบ 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้

3. ดังนั้น ในระบบ TCAS เพื่อรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 หากมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรครู 5 ปี สามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ทันที ตั้งแต่รอบที่ 1 - 5 ส่วนมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี ซึ่งหลักสูตรจะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงสามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ในรอบ 2 - 5

Advertisement

4. กรณีโครงการผลิตครูคืนถิ่นเป็นโครงการที่คัดเลือกนักศึกษาครูที่มีศักยภาพสูง (เกรด 3.00 ขึ้นไป) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี แต่ต้องเป็นหลักสูตร ครูที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชานั้นและมีผลผลิต (บัณฑิตครู) ที่มีศักยภาพและสมรรถนะตามที่โครงการผลิตครูคืนถิ่น กําหนด จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ

ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

ขอบคุณที่มา : เพจ ศธ 360 องศา

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วน!!
สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง
การปรับหลักสูตรครูเป็น
4
ปี
(มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู
4
ปี
หรือ
5
ปีก็ได้)