ด่วนที่สุด!! การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด!! การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-27 เปิดอ่านแล้ว : 21224 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความรู้ความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยการประชุมทางไกล VDO Conference ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้อํานวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ให้ร่วมประชุม VDO Conference ดังกล่าว โดยมีช่องทางในการรับชม ดังนี้ www.obectv.tv,www.youtube.com/ obectvonline, www.facebook.com/obectvonline

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Advertisement

(นายสนิท แย้มเกษร)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ด่วนที่สุด!! การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติ
ในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2562