สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู
คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-19 เปิดอ่านแล้ว : 22288 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

เมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ (เพิ่มเติม) โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยจะขอยกตัวอย่างในข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ

คำถามข้อที่ 10

เรื่องวงเงินเลื่อนเงินเดือนในแนวปฏิบัติข้อ 8.2 บอกแยกวงเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 รอง ผอ.ร.ร. และข้าราชการสายงานการสอน

แต่ในวรรคท้ายข้อ 8.2 กำหนดให้เลื่อนภายในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่น

หมายความว่า ภายในกลุ่ม 1 ต้องแยกวงเงินพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. กับ ครูผู้สอนออกจากกันหรือไม่ หรือพิจารณารวมในกลุ่ม 1

คำตอบ

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2, คศ.3 ให้แยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

(1) รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน

(2) รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์, ผอ.สถานศึกษา

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – คศ.5 ให้แยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

(1) รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน

(2) รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์, ผอ.สถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดมีเหลือจึงเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้ หมายความว่า ภายในกลุ่มที่ 1 (1)

ต้องแยกวงเงินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอนออกจากกัน

คำถามข้อที่ 15

กรณีการใช้วงเงินวิธีการดังต่อไปนี้ ถูกต้องหรือไม่

การแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.1.1) รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.2.1)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.

Advertisement

- ตำแหน่ง สายงานการสอน

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.2.2)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. / เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

- ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.1.2) รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.2.1)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.

- ตำแหน่ง สายงานการสอน

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.2.2)

- ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. / เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

- ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.

ตัวอย่าง โรงเรียน ก

1) ใช้วงเงินภายใน กลุ่ม 1 (ข้อ 8.1.1) รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 ในแต่ละตำแหน่งก่อน (ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. / สายงานการสอน) เมื่อเงินคงเหลือแต่ละตำแหน่งก็นำมาใช้ภายในกลุ่มนี้

2) ใช้วงเงินภายใน กลุ่ม 2 (ข้อ 8.1.2) รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 ในแต่ละตำแหน่งก่อน (ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. / สายงานการสอน) เมื่อเงินคงเหลือแต่ละตำแหน่งก็นำมาใช้ภายในกลุ่มนี้

3) นำเงินคงเหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้อีกครั้ง คงเหลือเท่าไร ส่งคืนเขตพื้นที่การศึกษา

คำตอบ

ถูกต้องแล้ว

เปิดอ่านทั้งหมดคลิกที่นี่

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(45163)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3081)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(9961)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(16920)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4330)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11101)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(6995)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(16405)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(4309)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4918)


Tags
คุณครูควรอ่าน!!
การบริหารวงเงิน
เลื่อน
เงินเดือน
ครู
MBA
IELTS
chulatutor