ฟังชัดๆ จาก รมว.ศธ.!! เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู แบบใหม่!!
ฟังชัดๆ จาก รมว.ศธ.!! เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู แบบใหม่!!

Advertisement

Advertisement

ฟังชัดๆ จาก รมว.ศธ.!! เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู แบบใหม่!!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-28 เปิดอ่านแล้ว : 12050 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ฟังชัดๆ จาก รมว.ศธ.!! เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู แบบใหม่!!

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา ได้เผยแพร่ผลการประชุม ก.ค.ศ. โดย ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเกณฑ์การประเมินจะทำตามตัวชี้วัดประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าการประเมินรูปแบบใหม่จะไม่เป็นธรรมนั้น ยืนยันว่าแบบประเมินนี้เป็นธรรม เพราะมีระเบียบการประเมินอย่างรัดกุมเข้มข้น รวมถึงหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อาจทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึงนั้นก็สามารถมอบหมายให้รองผอ.รร.ช่วยดูแลได้ อีกทั้งผู้รับการประเมินไม่พอใจก็สามารถยื่นอุทธรณ์และร้องเรียนได้ตามลำดับขั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ คือ การคัดเลือกครู ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามมาตรา 50 ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ อาจคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้

Advertisement

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ในกรณี ดังนี้ กรณีมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีมีสัญญาณผูกพันตามโครงการพิเศษ /นักเรียนทุน กรณีการบรรจุในพื้นที่เกาะ บนภูเขาสูง เสี่ยงภัย หรือพื้นที่พิเศษ หรือการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่ส่วนราชการกำหนด และกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) /อ.ก.ค.ศ. อนุมัติ โดยมีเงื่อนไข คือ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง สำหรับกรณีการบรรจุในพื้นที่เกาะ บนภูเขาสูง เสี่ยงภัยฯ มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี

“เป็นครั้งแรกที่ยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกครู ตามมาตรา 50 ซึ่งเป็นมาตราที่งดงาม ให้ได้มีการใช้ตามกฎหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย หรือแก้ปัญหา กรณีประกาศรับครูในสาขาวิชาที่ไม่มีผู้มาสมัคร ทั้งนี้ การพิจารณารับครูตามาตรา 50 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กศจ.ต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้ ไม่ใช่เลือกจากความชอบ หรือ ใครมาสั่ง การดำเนินการต้องทำเป็นองค์คณะ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือถูกร้องเรียน ว่า เป็นการบรรจุที่ผิด ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ที่มา : เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ฟังชัดๆ
จาก
รมว.ศธ.!!
เกี่ยวกับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อน
เงินเดือน
ครู
แบบใหม่!!