เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

Advertisement

Advertisement

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-20 เปิดอ่านแล้ว : 35664 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ“ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา”โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และรายชื่อ 9 สาขาวิชาเอก ที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3) ไฟฟ้ากำลัง

4) โทรคมนาคม

5) แมคคาทรอนิกส์

6) เครื่องวัดและควบคุม

7) เทคนิคอุตสาหกรรม

8) เทคนิคการผลิต

9) ช่างกลโรงงาน

10) เขียนแบบเครื่องกล

11) เครื่องกล

12) เครื่องมือและซ่อมบำรุง

13) ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

14) แม่พิมพ์โลหะ

15) แม่พิมพ์พลาสติก

16) ช่างยนต์

17) ช่างก่อสร้าง

18) โยธา

19) ช่างสำรวจ

20) สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบตกแต่ง

21) อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

22) อุตสาหกรรมต่อเรือ

23) พาณิชย์นาวี

24) การจัดการโลจิสติกส์

25) อุตสาหกรรมยาง

26) เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์

27) ปิโตรเคมี

28) การพิมพ์

29) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

30) การขุดเจาะน้ำมัน

31) เทคโนโลยีแสงและเสียง

32) ปิโตรเลียม

33) เทคนิคพลังงาน

34) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

35) ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

36) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

37) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

38) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

39) การท่องเที่ยว

40) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

41) สาขาวิชาเลขานุการ

42) การจัดการธุรกิจ

43) การจัดการสำนักงาน

44) การตลาด

45) การบัญชี

46) บริหารธุรกิจและพณิชยการ

47) โลจิสติกส์

48) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49) ธุรกิจค้าปลีก

50) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Advertisement

51) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

52) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

53) เสื้อผ้าสำเร็จรูป

54) เคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

55) สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

56) ช่างกลเกษตร

57) เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

58) เทคโนโลยีภูมิทัศน์

59) ผลิตภัณฑ์ยาง

60) พืชศาสตร์

61) สัตว์ศาสตร์

62) พืชไร่

63) ปฐพีวิทยา

ประเภทวิชาการประมง

64) สาขาวิชาการควบคุมเครื่องจักร(เรือประมง)

65) ประมงทะเล

66) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

67) แปรรูปสัตว์น้ำ

68) อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาคหกรรม

69) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

70) คหกรรมศาสตร์

71) เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย

72) เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

73) แฟชั่นและสิ่งทอ

74) สปาและความงาม

75) เสริมสวย(เทคโนโลยีความงาม)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

76) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

77) ศิลปกรรม

78) เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

79) ศิลปหัตถกรรม(รูปพรรณและเครื่องสาน)

80) การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

81) ช่างทองหลวง

82) การออกแบบ

83) คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

84) คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

85) การถ่ายภาพและวิดีทัศน์

86) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

สาขาวิชาขาดแคลนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เสนอเพิ่มเติมอีก 12 สาขา ได้แก่

87) นิติศาสตร์

88) อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน

89) การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม

90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

91) เคมีอุตสาหกรรม

92) วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

93) วิศวกรรมพลังงาน/พลังงานทดแทน

94) เทคโนโลยีระบบราง/วิศวกรรมขนส่งระบบราง

95) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบันเทิง/แอนนิเมชั่น

96) การตลาดดิจิตอล

97) อุตสาหกรรมศิลป์ และ

98) ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง

หมายเหตุ!! ต้องรอประกาศทางการจาก สอศ. อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ขอบคุณที่มา : คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เช็กที่นี่!!
รายชื่อ
98
สาขาวิชาเอก
ที่
สอศ.
อนุมัติให้เปิดสอบ
“ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา”
โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู